fbpx Şap hastalığını kontrol altına almak | AB Türkiye
bir koyun aşılanıyor

Şap hastalığını kontrol altına almak

Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma

Arka plan

 

Şap hastalığı, sebep olabileceği ciddi ekonomik zarar ve ticaretteki ağır etkileri nedeniyle çiftlik hayvanları arasında en tehlikeli bulaşıcı hastalıklardan biridir. 1967 yılında Türkiye’nin bir aşılama politikası uygulamaya başlamasına rağmen doğu ve güneydoğudaki komşu ülkelerde tanımlanmış yeni virüs türleri tehdidiyle birlikte hastalık Anadolu’da yaygın olarak görülmüştür. 2009 yılında Avrupalı ve Türk hayvan sağlığı yetkilileri 2008-2010 arasında uygulanan programın bir takibi olarak yeni bir toplu aşılama programı başlatmaya karar vermişlerdir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Türkiye’de Şap hastalığının ortadan kaldırılması ile bu üç yıllık proje büyük ve küçük baş hayvanlar için (sığır, koyun ve keçi gibi) toplu aşılama yapmaya ve Avrupa kıtasında bulunan Trakya bölgesindeki şehirlerde (ya da şehirlerin bazı kısımlarında) hayvan tanımlaması, hareket ve piyasa denetimleri gibi diğer AB denetim önlemlerini uygulamaya odaklanmıştır.

Projenin uygulanması hastalığın Trakya’daki değişken görülme sıklığını yansıtmıştır. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (DHSÖ) tarafından 2010 yılında kabul edildiği üzere, proje 4,8 milyon doz aşı enjekte ederek ve aşılama yoluyla Şap hastalığının ortadan kaldırıldığı durumu sürdürmek amacıyla standart denetim önlemlerini uygulayarak Trakya’yı Şap hastalığından arındırmaya çalışmıştır.

Bu proje Trakya’daki hastalığa karşı yıllık bağışıklık kazandırma düzeylerini ölçmek için aynı zamanda sero-surveyans örnekleme ve deney kitleri temin etmiştir.