fbpx Sel Yönetiminin Geliştirilmesi | AB Türkiye
Su altında bir sokak

Sel Yönetiminin Geliştirilmesi

Arka plan

Uğrattıkları kayıp açısından seller, depremlerden sonra Türkiye’de en fazla hasara sebep olan doğal afetlerdir. 1975-2009 yılları arasında, ülkede 634 kişinin hayatını kaybetmesine ve her yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık ekonomik hasara neden olan 695 sel felaketi meydana gelmiştir. AB’nin Sel Riski Analizi ve Yönetimi Direktifi, sellerin olumsuz etkilerini azaltmayı hedeflemektedir. Fakat, bu direktifin gereksinimlerinin tamamıyla yerine getirilebilmesi için Türkiye’deki yasaların ve yaklaşımın geliştirilmesi gerekmektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin hedefi, AB’nin Sel Riski Analizi ve Yönetimi Direktifinin gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi için, Orman ve Su İşleri Bakanlığının ve Devlet Su İşlerinin (DSİ) yönetim ve teknik kapasitelerinin güçlendirilmesidir.

Atılacak ilk adım, mevcut mevzuat ve idari çerçevenin direktifle uyumlu hale getirilmesidir.   Bu adım, sellerle ilgili ön analizler yapılması, sel bölgesi haritalarının hazırlanması, sel tehlikelerinin tanımlanması ve seller için risk yönetimi planlarının hazırlanması gibi direktifin gereklilikleri doğrultusunda personelin becerilerinin geliştirilmesini içermektedir. Üye ülkelere yapılan inceleme gezileri sayesinde, direktifin uygulanmasıyla ilgili ilk elden tecrübe sağlanmıştır.

Ardından, 1998 yılında ağır bir sel felaketi geçirmiş olan Batı Karadeniz havzasında direktifin gereklilikleri pilot projeyle uygulanacaktır.   Bu pilot projenin sonuçları, direktifin uygulanmasını sağlayacak olan ulusal bir planın temellerini oluşturacaktır.  Bu plan ayrıca, direktifi uygulamanın etkilerini ve sel yönetiminin öngörülen maliyetini de dikkate alacaktır.

Çeşitli paydaşları (yerel yetkililer, sanayi, çiftçiler, turizm sektörü, sivil toplum kuruluşları) ve toplumu projeye dahil etmek için, kamusal bilgilendirmeleri ve çalıştayları kapsayan bir bilgilendirme kampanyası yapılacaktır.