A woman's hand stops a male's fist

Şiddete maruz kalan kadınlar için önlemlerin artırılması

Arka plan

Tüm kültürel, coğrafi, dini, sosyal ve ekonomik sınırları aşan bir sosyal olgu olan kadına karşı şiddet, Türkiye’de hala önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddete maruz kalan kadınlara daha iyi bir koruma sunabilmek amacıyla 2012 yılında, koruyucu ve önleyici düzenlemeleri uygulamaya koymak için iletişim teknolojilerinin ve elektronik gözetim ve destek sistemlerinin kullanılmasına olanak veren bir yasa yürürlüğe girmiştir.  Bu teknolojilerin iki ilde pilot uygulamalarına başlanmıştır. Ancak, şiddet görmüş kadınlar ve çocuklarının hızlı bir şekilde güvenli ortamlara taşınmasına olanak  sağlanabilmesi için, kadın sığınma evlerine birer minibüs filosu tahsis edilerek sunulan hizmetlerin geliştirilmesine gerek görülmüştür.

Söz konusu projenin amacı, hükümetin genel olarak kadınların insan haklarının korunması çabalarının bir parçası olarak, elektronik cihazların kullanımı ile  koruyucu ve önleyici mahkeme kararlarının uygulanmasının fizibilitesini değerlendirilmesi  ve şiddete maruz kalmış kadınlar için açılmış olan kadın sığnma evlerinin işleyişinin iyileştirilmesidir.

Bursa ve Adana illerinde, mahkeme kararıyla güvenlik butonları verilmiş şiddet mağduru kadınları korumak için elektronik cihazların pilot kullanımı üzerine bir değerlendirme yapılacaktır. AB ülkelerinin benzer sistemleri uygulamaları konusundaki deneyimlerini de dikkate alacak olan bu incelemenin sonuçları, elektronik sistemlerin ülke çapında kullanımını yayacak yeni bir projenin temellerini oluşturacaktır. 

Mahkeme tarafından  haklarında koruma kararı alınan kadınların ve çocukların acil durumlarda güvenliğini sağlamak için 78 ildeki kadın sığınma evlerine ve ilk adım başvuru yerlerine 135 minibüs temin edilmektedir. Daha önceki uygulamada, şiddet mağduru kadınların koruma altına alınacakları yerlere ulaşımı üçünü şahıs şoförler ve araçlar tarafından gerçekleştirilmiş ve bu durum da mağdurların güvenliklerinin her zaman garanti altına alınamamasına neden olmuştur.    Sığınma evlerinin, kendi araçları ile koruma sağlayacak olmaları hem korunmaya ihtiyacı olan kadınların güvenliğini artıracak hem de acil durumlara 7/24 müdahale imkanı tanıyacaktır.

FİNANSMAN DÖNEMİ

IPA I (2007–2013)

TEMEL BİLGİLER

  • BÜTÇE : 2,905,882 avro  (2.48 million avro AB katkısı)
  • İLLER: Tüm İller

  • DURUM:  Tamamlandı