Copyright written on a screen

Sınai mülkiyet haklarının uygulanması

Arka plan

AB ile olan Gümrük Birliği anlaşması gereğince Türkiye, sınai mülkiyet haklarını, AB normları ile uyumlu hale getirmeye başlamıştır. Bu sürecin bir parçası olarak, patentler, endüstriyel tasarımlar ve markalarla ilgili mevzuatlar, tekrar gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. Türkiye’nin katılım süreci ile ilgili raporlarında Avrupa Komisyonu, özellikle Türk Patent Enstitüsünün (TPE) kararlarının kalitesi ve ticari marka davalarında özel mahkemelerin işlevi konularında, uygulamada bazı eksiklikler tespit etmiştir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Projenin amacı, TPE’nin çalışmalarını geliştirerek ve ilgili paydaşlar arasında iletişim kurulmasını teşvik ederek Türkiye’nin, sınai mülkiyet hakları konusunda AB normları ile uyumunu güçlendirmektir.

Bu hedef TPE’nin, AB’deki en üstün uygulamalarla aşina olmasını sağlayan eşleştirme projesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu proje, sınai mülkiyet uygulamalarının incelenmesiyle ilgili bazı kriterler ve patent, ticari marka ve endüstriyel tasarımlar için inceleme kılavuzlarının oluşturulmasını sağlamıştır.  Buna ek olarak, TPE’nin yazılım sistemleri, Üye Devletlerden birinde bulunan ortak bir patent ofisindeki sistem baz alınarak geliştirilmiştir. 

Dahası, sınai mülkiyet alanındaki hakimler, avukatlar ve müfettişler, Üye Devletlerdeki patent ofislerine ve ihtisas mahkemelerine inceleme gezileri yapmak için davet edilmiştir. Türkiye’de, Bir AB hakimi ve bir AB müfettişi, Türk mevkidaşları için ulusal ve uluslararası uyuşmazlıklarla ilgili örnek vakalara odaklanan bir çalıştay düzenlemiştir.    

Projenin üçüncü bir yönü ise, sınai mülkiyet hakları ile bağlantısı olan, özellikle de gümrük görevlileri ve polis memurları gibi sınırlarda görev yapan, ilgili paydaşlar arasındaki iletişimi geliştirmeyi amaçlamıştır.