fbpx Sınır Yönetimi Örnek Projesi : Mayınlardan Arındırmak ve Modern Araç Tedarik Etmek | AB Türkiye
Mozambikli Kadın Mayın Çıkarıcılar, Türk Sağlık Görevlileri ve BMKP Proje Ortağı Iğdır, Türkiye (Fotoğraf Haziran 2016’da çekilmiştir)

Sınır Yönetimi Örnek Projesi : Mayınlardan Arındırmak ve Modern Araç Tedarik Etmek

TÜRKİYE’NİN DOĞU SINIRLARININ MAYINLARDAN ARINDIRILMASI VE MODERN SINIR DEVRİYE ARAÇLARININ TEDARİK EDİLMESİ YOLUYLA SINIRLARIN DAHA GÜÇLÜ VE İNSANÎ BİR ŞEKİLDE DENETLENMESİNİN DESTEKLENMESİ

 

Her yıl yüzlerce masum insan mayına basıp hayatını kaybetmekte veya yaralanmaktadır. Mayınlar neden oldukları bireysel acıların yanı sıra, kalkınmayı engeller nitelikte ciddi sosyal ve ekonomik sorunlara sebep olmaktadır. Mayına ilişkin eylem, mayınların sebep olduğu etkilerin azaltılmasını amaçlamakta olup, mayınların temizlenmesinden kurbanlara destek verilmesine kadar çok sayıda önlem bu kapsama girmektedir.

İnsanları öldürmek amacıyla yerleştirilen mayınlarla mücadele, Avrupa Komisyonunun güvenlik gündeminin en öncelikli konularından biridir. Türkiye ve ülkenin kendine özgü durumu söz konusu olduğunda, AB’nin mayınlara ilişkin eylemi, sınır yönetiminde reform yapılması ile ilgilidir. Mayınlar, Türk makamları tarafından 1984 ile 1999 yılları arasında sınırları koruma amacıyla yerleştirilmiştir. Günümüzde Türkiye, AB ve BM bir yandan bu mayınları temizlemeye çalışırken bir yandan da sınır güvenliğinin insanî, modern ve daha güçlü olarak sağlanmasına çalışmaktadır.

Mayınların temizlenmesi projesindeki ortak amacımız, Türkiye’nin doğu sınırlarında bulunan mayınların temizlenmesi ve sınırların daha güvenli hale getirilmesi için mayınlar yerine insanî ve etkin sınır güvenlik araçlarının kullanılmasıdır.  Bu şekilde insanların çektiği acıları azaltıp, sosyo-ekonomik kalkınmayı artırıp, düzensiz göçün ve Türkiye’ye yapılan her türlü yasadışı sınır girişlerinin gerçekleştiği giriş noktasındaki sınır idaresini güçlendirmekteyiz.

Ortak çıkarımıza hizmet etmek amacıyla bu iki aşamalı proje çerçevesinde mayınlar temizlenmekte ve Türkiye Mayın Eylemi Merkezinin kapasitesinin geliştirilmesi desteklenmektedir. Sınırlardan sorumlu olan personel, riske dayalı sınır denetimi alanında da eğitim almaktadır. Bu proje kapsamında, Kara Kuvvetlerinin mobil denetim kapasitesini artırmak amacıyla radarlar ve termal sensörlerle donatılmış 82 devriye aracı da tedarik edilmiştir.

Bu faaliyetlerin genel finansmanı 106 milyon Avro’ya tekabül etmekte olup AB’nin katkısı 80 milyon Avro’dur. AB tarafından verilen katkı; AB’nin Türkiye’deki reformları maddi yardım ve teknik bilgilerle desteklediği ve AB üyeliğinin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Türkiye’nin kapasite geliştirmesine yardımcı olduğu Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) üzerinden sağlanmaktadır.

Foto : Mozambikli Kadın Mayın Temizleyiciler, Türk Sağlık Görevlileri ve BMKP Proje Ortağı Iğdır, Türkiye (Fotoğraf Haziran 2016’da çekilmiştir)

A Mozambican Woman Training of a Deminer in Igdır in June 2016