sivil düsün

Sivil Düşün

Sivil Düşün AB Programı

Sivil Düşün AB Programı sivil toplum örgütlerinin (STÖ), ağların ve aktivistlerin AB programlarına aşamalı, esnek ve kapsayıcı bir şekilde katılmalarına yönelik pratik yöntemlere odaklanan benzersiz bir programdır. Tek aşamada kolay şekilde başvuru yapılabilen program, hak temelli çalışmaların hayata geçmesine katkı sunmaktadır.

Sivil Düşün AB Programı, AB Türkiye Delegasyonu tarafından 2013 yılında IPA II Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı kapsamında başlatılmıştır. Sivil Düşün, ortamın aktif vatandaşlık için iyileştirilmesi, sivil toplum örgütleri (STÖ) ve bireylerin kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Türkiye’de başarılı bir şekilde hizmet vermesi sebebiyle 2016 yılında Sivil Düşün AB Programı’nın ikinci aşaması başlatılmıştır (Sivil Düşün-II).

Sivil Düşün, 2010-2011 yıllarında, sivil toplum örgütlerinin de katkısıyla, Türkiye’de düzenlenen sivil toplum ile ilgili AB programları şekillendirilirken STÖ’lerin taleplerine öncelik verilmesi amacıyla tasarlanmıştır. On bir şehirde 730 sivil toplum temsilcisinin katılımıyla iki danışma toplantısı düzenlenmiş, bu toplantılarda AB programlarına katılmaları için kendilerine somut fırsatlar verilmesi hususunda STÖ’lerin sesleri daha geniş kitlelere duyurulmuştur.

Sivil Düşün, STÖ ihtiyaçlarının Türkiye’de gerçekleştirilen AB programları içerisinde tam anlamıyla tanınması ve bu programlara eklenmesini desteklemektedir. Program, ne kadar küçük ölçekli olursa olsun Türkiye’de haklar ile ilgili çalışmalar yapan (veya yapmak isteyen) herkesin başvurularını kabul etmektedir. Bu bağlamda, bireysel aktivistlerin, derneklerin, vakıfların, ağların, platformların, birliklerin, şehir konseylerinin; yani tüzel kişiliği olup olmamasına bakılmaksızın tüm sivil toplum aktörlerinin başvuruları kabul edilmektedir.

STÖ’ler Sivil Düşün’ün Farklı Desteklerinden Faydalanıyor

STÖ’ler Çerçeve Ortaklık Anlaşmaları adıyla bilinen hibe programından faydalanmakta olup söz konusu program, platform ve ağlara teknik yardım, kapasite geliştirme, eğitim ve bilgi paylaşımı konularında destek vermekte; daha küçük ölçekli STÖ'leri ve/veya şebeke veya platform üyelerini de aynı niteliğe sahip en iyi uygulamalar konusunda desteklemiştir. 2013 ve 2014 yılında yayınlanan iki çağrı sonucu sağlanan Ağlar ve Platformlar Desteği ile stratejik davalardan Türkiye’de uluslararası gençlik konseyinin oluşturulmasına, LGBTİ haklarının korunmasından hapishaneler arası enformasyon ağı kurulmasına 9 adet ağ ve platform desteklenmiştir.

Programın başlıca destek sistemi olan Aktif Vatandaşlık Mekanizması ile STÖ’ler ve aktivistlerin hak temelli çalışmalarına destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda sivil toplum, 5 ayrı kategoride desteklenmektedir:

  1. Etkinlik /Toplantı Desteği
  2. Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği
  3. Örgütlenme Desteği
  4. Kampanya Desteği
  5. İletişim Desteği

 Bu destekler, aşağıdaki faaliyetleri kapsamakta olup bunlarla sınırlı değildir:

  • Uzman desteği (hukuki, psikolojik ve tıbbi destek de dahil);
  • Tercüme ve çeviri destekleri
  • Seyahat ve konaklama destekleri
  • Vize-pasaport destekleri
  • Görünürlük destekleri (işitsel, görsel ve basılı materyaller, internet siteleri, kampanya yönetimi vb.)