‘Mültecilerin Uyumlaştırılması’ projesi görseli

Sivil Toplum Diyaloğu

Avrupa Birliği, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezine (IGAM) ‘Mültecilerin Uyumlaştırılması’ projesi çerçevesinde destek vermektedir. Sivil Toplum Diyaloğu IV kapsamındaki proje Türkiye’nin beş şehrinde uygulanmaktadır. Projenin amacı, uyumlaşma düzeyine ilişkin uluslararası bağlamda karşılaştırılabilir veriler ve araçlar sağlanmak suretiyle halihazırda Türkiye’de bulunan Avrupa vatandaşı olmayan 2.8 milyon göçmen ve sığınmacıya destek olmaktır.

Proje aynı zamanda, mülteci haklarından sorumlu olan devlet makamlarının kapasite ve uzmanlıklarını artırmak suretiyle, mülteci uyumlaştırma politika ve programlarına ilişkin uluslararası standartların ve AB standartlarının Türkiye’de daha etkin bir şekilde uygulanmasını de sağlamayı amaçlamaktadır.  Proje 14 ay boyunca devam edecek olup toplam bütçesi 142.941 Avro’dur. AB ortağı Brüksel’de kurulu olan Migration Policy Group’tur (MPG, Göç Politikaları Grubu).

Konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için lütfen http://www.igamder.org/ adresini ziyaret ediniz.