fbpx Sivil Toplum Diyaloğu | AB Türkiye
A group of civil activist

Sivil Toplum Diyaloğu

Bu program, ortak ilgi alanlarında birlikte çalışmaları, teknik bilgi ve uzmanlığı paylaşmaları ve uzun dönemli ilişkiler geliştirmeleri için Türkiye ve AB’den sivil toplum kuruluşlarını, belediyeleri, meslek kuruluşlarını, üniversiteleri ve dini ve ticari çevreleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Sivil Toplum Diyaloğu, sivil toplumun, Avrupa entegrasyon sürecine katılımını güçlendirir ve dolayısıyla kurumsal ve siyasi işbirliğini tamamlar.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Avrupa Birliği Başkanlığı, programın uygulanmasından sorumlu kurum, Merkezi Finans ve İhale Birimi ise sözleşme makamıdır.


Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılında başlatılmasından bu yana geçen ilk dört dönem boyunca toplam 42,6 milyon Avro tutarında bir mali destekle birçok farklı alandaki 350 proje vasıtasıyla 600’ün üzerinde diyalog ortaklığını desteklemiştir. Programın 2018 yılında sona eren dördüncü dönemi, 11 milyon Avro tutarında bir bütçe ile dokuz politika alanındaki projeleri desteklemiştir. Bu alanlar arasında çevre, enerji, tüketici ve sağlığın korunması, adalet, özgürlük ve güvenlik, yerleşme hakkı ve hizmet sunma serbestisi, bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu, işletme ve sanayi politikası, tarım ve balıkçılık ve eğitim bulunmaktadır.

 

Programın başarılarından bazıları şunlardır:

 

- Türkiye’de ilk kez güneş enerjisi ile çalışan prototip tekne

http://gaziantepitu.org/

- Yerel su altı biyolojik çeşitliliği ve bunun korunması ihtiyacı hakkındaki farkındalığın artırılması için Gökçeada’da kurulan bir su altı parkı

http://gokceadasualtiparki.org/index.php?lang=en

- İpsala-Edirne’de başlayan ve Demre-Antalya’ya kadar uzanan sınır ötesi bir uzun mesafeli yürüyüş yolu olan Avrasya Yolu,

- Bir Girişimcilik Becerileri Belgelendirme (GBB) programının oluşturulması

http://www.entrepreneurialskillspass.eu/

 

 

Takip programı olan Sivil Toplum Diyaloğu V, 2019 yılında başlayacaktır.