Sivil Toplum Diyaloğu

Sivil Toplum Diyaloğu ve Kültür

Sivil toplum diyaloğu, AB’nin temel hedeflerinden biridir. Türk sivil toplumu ile AB sivil toplumu arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, AB’nin Türk sivil toplumuna verdiği destek kapsamındaki birçok sorumluluktan biridir.

AB ve Aday Ülkeler arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu hususuna ilişkin taslak 2005 yılında hazırlanmış ve 2008 yılında uygulanmaya başlanmıştır. İlk aşamada (2008–2009 yılları arasında) belediyeler, meslek kuruluşları, üniversiteler ve hem Türkiye’den hem de AB’den gelen STÖ’ler tarafından diyalog ve ağ kurma faaliyetleri çerçevesinde geliştirilen ve uygulanan 119 projeye 19.3 milyon Avro hibe verilmiştir. Bu projeler, Türkiye ve 21 AB Üyesi Ülkenin STÖ’leri arasında 153 sivil toplum ortaklığının kurulmasına yardımcı olmuştur.

Bu tarihten itibaren Sivil Toplum Diyaloğu programı, AB ve Türk topluluklarının yakınlaşmasını sağlayan ve ortak bir anlayış oluşturan yüzlerce faaliyeti desteklemiştir. Günümüze kadar bu faaliyetlere toplam 35 milyon Avro finansman sağlanmıştır.

Sivil Toplum Diyaloğu, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında AB ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Türk ve AB STÖ’leri ortak konular üzerinde ortaklıklar kurup birlikte çalışmakta, teknik bilgi ve deneyimlerini paylaşmakta ve uzun vadeli ilişkiler kurmaktadır. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı (AB Bakanlığı) sorumlu iken Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ihale makamı olarak hizmet vermektedir.

Sivil Toplum Diyaloğu IV                     

Halihazırda uygulanmakta olan Sivil Toplum Diyaloğu Programı IV (2015–16) Türkiye’nin çok önemli bir kısmına hitap etmektedir. 10.6 milyon Avroluk bütçesiyle bu program, AB ile yapılan dokuz politik işbirliği alanında finansman sağlamaktadır.  Bu alanlar şu şekilde sıralanabilir: Çevre; enerji; tüketici ve sağlığın korunması; adalet, özgürlük ve güvenlik; kuruluş hakkı ve hizmet sunma serbestisi; bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu; işletme ve sanayi politikası; tarım ve balıkçılık; eğitim.

Kültür desteği

Kültürel sektör de Sivil Toplum Diyaloğunun önemli bir parçasıdır. Türkiye, AB Kültür Programının bir parçası olup, bu alanda başarılı kültürel işbirliği projeleri yürütülmektedir. Sivil Toplum Diyaloğu I ve II kapsamında gerçekleştirilen Ortak Kültür Mirası Projesi (Sinop) Türkiye’deki kültürel mirasın sürdürülebilir bir şekilde yönetimini desteklemiş ve kültürel miras alanlarının korunması ve rehabilite edilmesine ilişkin kültürler arası diyaloğu teşvik etmiştir. Kültürel Köprüler Programı (2010–12), 500 farklı kültürel faaliyette Türk kültür kurumlarını/ofislerini ve bunların AB ortaklarını bir araya getirmiştir. Bu projenin devamı olarak AB - Türkiye Kültürlerarası Diyalog isimli bir projenin 2014 IPA II kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.