fbpx Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği İçin Kamu Sektörünün Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi | AB Türkiye
Kamu STK buluşmakarından bir enstantane

Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği İçin Kamu Sektörünün Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

Bu proje, merkezi ve yerel düzeyde sivil toplumla iletişim ve işbirliği konusunda önemli kamu kurumlarının kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Projenin öncü faydalanıcısı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüdür. Proje, İçişleri Bakanlığı, yerel yönetimler ve STK’ların işbirliğinin iyileştirilmesine odaklanmaktadır. Devam eden bu proje kapsamında kamu görevlileri için eğitimler, 6 AB Üyesi Devlete inceleme gezileri ve Türkiye çapında 20 Sivil Toplum Günü düzenlenmiştir.