Sivil Topluma Finansman Sağlanması

Sivil Topluma Finansman Sağlanması

Sivil topluma finansman sağlanması, katılım yolunda ilerleyen Türkiye’yi desteklemek için sağlanan AB mali yardımının merkezindedir. Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), AB’nin, “genişleme ülkelerindeki” reformları mali ve teknik yardımla desteklediği araçtır. IPA II, 2014-2020 dönemi için katılım öncesi yardım sağlanmasına yönelik yeni bir çerçeve oluşturmakta ve sivil toplumla birlikte çalışılması ve sivil toplumun desteklenmesi ihtiyacına özel önem vermektedir.

 

IPA desteği, insan hakları ve demokrasinin korunması ve teşvik edilmesine yönelik özel bir araç olan ve demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesi ve güçlendirilmesini desteklemek amacıyla Sivil Toplum Kuruluşlarına doğrudan mali destek sağlayan Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) ile tamamlanmaktadır.

 

AB’nin sivil topluma desteği için IPA kapsamındaki ihaleler ve teklif çağrıları, aşağıdaki web sitelerinde yayınlanmaktadır:

 

EuropeAid web sitesi

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS

 

Merkezi Finans ve İhale Birimi web sitesi:

http://www.cfcu.gov.tr/tenders

Ayrıca, mevcut ve gelecek teklif çağrıları, ihaleler ve imzalanmış sözleşmeleri AB Delegasyonu web sitesinde de görebilirsiniz:

 

https://www.avrupa.info.tr/tr/delegasyonun-idari-isleyisi-696

 

Teknik yardım talep eden bir aktivist/STK/STK ağı olmanız halinde aşağıdaki web sitelerini kontrol ediniz:

 

Sivil Düşün

http://sivildusun.net/

 

STGM

http://www.stgm.org.tr/tr