Sivil Toplumun Gelişimi

Sivil toplum kuruluşları, AB’nin Birlik üyesi olmak için başvuru yapan ülkelerde temel haklar ve hukukun üstünlüğü ilkelerini teşvik çalışmalarını desteklemek konusunda önemli bir rol üstlenmektedir.

Hâlihazırda geçerli olan kılavuz ilkeleri çerçevesinde AB, aktif vatandaşlık için daha fazla imkân sunan yasal ve mali bir ortam yaratmak ve organize vatandaşların kapasitesini güçlendirmek için STÖ’lerle birlikte çalışmaktadır.

Politik desteği çerçevesinde AB, Türkiye’nin sivil topluma daha fazla olanak sağlayan bir mevzuat hazırlamasını teşvik etmektedir. Birlik, IPA II kapsamındaki AB mali desteğine ilişkin sektör stratejilerinin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi de dahil olmak üzere sivil toplumun katılım öncesi süreçte yer almasını teşvik etmektedir.

Maddi desteği çerçevesinde AB, farklı STÖ’lere esnek, şeffaf ve sonuç odaklı bir şekilde yaklaşabilmek için farklı finansman araçları kullanmaktadır. Örneğin daha uzun vadeli sözleşmeler, zaman ve kaynak ihtiyacı olan kapasite geliştirme ve müdafaa çalışmalarının yapılmasına imkân tanımaktadır. Projeye dayalı destek yerine daha esnek bir yaklaşıma geçerek AB, ortaklıklar ve koalisyonlar kurulmasını teşvik eder ve başta dezavatajlı bölgeler olmak üzere taban düzeyinde örgütlenmelere ulaşır.

Örgütlenme hakkının desteklenmesi konusunda meslek ve iş dernekleri önemli bir rol üstlenmekte ve eylemlerini iyileştirmeleri için desteklenmektedir. Sektör programları (örneğin kültür), STÖ’lere, sektör stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasına aktif şekilde katılma kapasitelerini artıran ve rollerini iyileştiren önlemler aracılığıyla destek verir.