fbpx Sosyal diyalog yolu ile yenilik ve değişimi güçlendirmek | AB Türkiye
Sosyal diyalog yolu ile yenilik ve değişimi güçlendirmek

Sosyal diyalog yolu ile yenilik ve değişimi güçlendirmek

Arka plan

Mevcut yasal düzenlemelerin, hükümet ve sosyal taraflar arasındaki işbirliğindeki kültür ve tecrübe eksikliğiyle birleşmesi sonucu Türkiye’de sosyal diyalog bazı zorluklarla karşılaşmıştır. Sosyal diyalog, Türkiye’de şirket ve devlet düzeyinde iyi yönetimi teşvik etmenin, yenilikleri desteklemenin ve ekonomik ve sosyal gelişmeyi güçlendirmenin temel yolu olarak görüldüğünden, özellikle şirket ve şube düzeyinde yeni sosyal uygulamaları destekleyecek bir projeye ve bu uygulamaların sonuçlarını ülkenin sosyal politikasına ve mevzuatına yayılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Projenin amacı, AB normlarıyla uyum sürecini hızlandırmak için T.C. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'na ve sosyal taraflara sosyal diyaloğun tüm seviyelerde desteklenmesi konusunda yardım edilmesidir. Nihai hedef, AB’nin sosyal politikası çerçevesinde gelecekteki sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamaktır.

Program, üç ana kısımdan oluşmuştur. İlk adım, sosyal diyaloğa katılımları için bakanlığın ve sosyal tarafların becerilerinin güçlendirilmesini içermiştir. Bu amaçla, bilgiye kolay erişimi sağlamak için AB’deki ve Türkiye’deki önemli yönetmeliklerin, mahkeme kararlarının, iş gücü istatistikleri vb.’nin veri tabanı düzenlenmiş, ayrıca Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde uygulaması gereken spesifik konuları incelemek için çalışma grupları oluşturulmuştur. AB ortağı ülkelere düzenlenen inceleme gezileri, katılımcıların en iyi yöntemleri görmesi açısından çok önemli olmuştur.

Buna ek olarak, bakanlık personeline ve sosyal taraf temsilcilerine (liderler, uzmanlar, eğitmenler, arabulucular, müfettişler ve bölgesel düzeydeki sosyal taraflar) sosyal diyaloğun kural ve ilkelerinin yanı sıra iletişim ve müzakere becerileri üzerine de eğitim verilmiştir.

Dahası, şube ve şirket düzeyinde sosyal diyaloğun geliştirilmesi ve sosyal ortamda yenilikçi deneysel projelerin teşvik edilmesi için, bu projelerin sosyal diyaloğun faydalarının ülke çapında anlatılmasını sağlaması beklentisiyle bir dizi pilot proje desteklenmiştir. Pilot projeler, sosyal tarafların hükümetle daha yakın diyalog kurmaları ve becerilerini artırmaları konularında önemli fayda teşkil etmiştir.

FINANCING PERIOD

pre-IPA (before 2007)

FACTS AND FIGURES

  • Budget: €4.29 million (EU contribution €4.165 million)
  • Province: Nationwide
  • Status: Completed in 2007