fbpx STGM’nin desteklenmesi | AB Türkiye
STGM logo

STGM’nin desteklenmesi

AB, 2004 yılından bu yana Sivil Toplum Geliştirme Merkezini (STGM) desteklemektedir. STGM, Türkiye’deki STK’lara yönelik ilk uzun dönemli AB Teknik Yardım Programının tamamlanmasının ardından geniş bir sivil toplum aktivistleri grubu tarafından 2004 yılı Nisan ayında kurulmuştur. Misyonu; sivil toplumda katılım ve demokrasinin geliştirilmesinin sağlanması, kurumsal kapasite ve özerkliğin güçlendirilmesi ve sivil toplumun karar alma süreçlerinde söz sahibi olması için savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim ve lobicilik çalışmaları yürütmektir.

STGM’nin hedef kitlesi, toplumsal cinsiyet, çocuk, gençlik, insan hakları, engelliler, çevre, sanat ve kültür/kültürel haklar alanlarında faaliyet gösteren yerel sivil toplum kuruluşlarından oluşmaktadır.

http://www.stgm.org.tr/en/icerik/goster/how-can-you-benefit-from-stgm-2