fbpx Su Kalitesinin İzlenmesinin Geliştirilmesi | AB Türkiye
A fountain in Turkey

Su Kalitesinin İzlenmesinin Geliştirilmesi

Arka plan

Yarı kurak bir bölgede bulunan Türkiye, su kaynakları açısından zengin değildir ve 2030 yılında su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yer alacağı ön görülmektedir. Yerel, endüstriyel ve tarımsal aktivitelerden kaynaklan yüzey suyu kirliliği, çok ciddi bir sorundur. Ülkenin sınırlı su kaynaklarının korunması, verimli bir su kalitesi izleme sistemin geliştirilmesini gerektirmiştir. Her ne kadar bazı kurumlar, yüzey suyunun izlenmesi konusunda çalışsalar da daha iyi bir koordinasyon gerekmektedir.  Bütün nehir havzalarında izleme programlarının olmasını gerektiren AB Su Çerçevesi Direktifinin uygulanması, yüzey suyunun korunmasına yardım ederek Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacak ve AB katılım sürecinin önünü açacaktır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, Türkiye’nin AB Su Çerçevesi Direktifini uygulama kapasitesini artırmak ve böylece ülkenin yüzey suyunun korunmasına katkıda bulunmaktır.

Üye devletlerden birindeki ortak bir kurumun yardımıyla, Türkiye’nin su koruma mevzuatı ve AB direktifi arasındaki uyuşmazlıkların belirlenmesi ve bunların giderilmesiyle bu amaç gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, su izlemeden sorumlu kurumlar incelenmiş ve eğitim ihtiyaçları belirlenmiştir.

Bir sonraki adım, Çevre ve Ormancılık Bakanlığı personeli ve paydaş kurumlardan personeller için, direktifin uygulanması konusunda diğerlerinin deneyimlerinden faydalanabilmeleri için inceleme gezilerinin ve çalıştayların düzenlenmesinden oluşmuştur.  Bu adım, Türkiye’nin izleme konusundaki ihtiyaçları ve yüzey suyu için uluslararası entegre izleme kurumuna zemin oluşturulmasının yanı sıra spesifik ilkeler ve kılavuzlar hazırlanmasını sağlamıştır.

Gerekli yazılım ve donanımlar kurulduktan sonra direktif, Büyük Menderes nehir havzasındaki mevcut bir izleme programına uygulanmıştır. Bu yaklaşım, direktifin ülkedeki diğer 24 havzada uygulanması konusunda önemli dersler çıkarmıştır.

FİNANSMAN DÖNEMİ

IPA I (2007–2013)

TEMEL RAKAMLAR

  • BÜTÇE : 4 milyon avro (AB Katkısı 3.65 milyon avro)
  • BÖLGELER : Türkiye genelinde
  • DURUM : Tamamlandı