TACSO-STGM

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları, IPA destekli Sivil Toplum Aracı-Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek’ten (TACSO) faydalanabilir. TACSO, IPA’den faydalanan ülkelerde (Türkiye dahil), AB’nin temel amacı olan, sivil toplum kuruluşlarının genel kapasitesinin güçlendirilmesi için çalışmaktadır. Bu kapsamda TACSO, kaliteli hizmet sunabilmeleri ve demokratik süreçte sürdürülebilir rol oynayabilmeleri için sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini geliştirmeyi ve STÖ’ler arasında diyaloğun sağlanmasını hedeflemektedir. Ankara’daki bürosu aracılığıyla TACSO, tüm Türkiye çapındaki STÖ’ler ve sivil toplum ağ ve platformlarının desteklenmesine yönelik birçok destek faaliyetinin uygulanması için çalışmaktadır.

TACSO’nun, sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak başlattığı esnek girişimlerle;

  • Ulusal düzeyde demokratikleşme ve AB üyelik süreçlerinde sivil toplumun rolünün artırılması;
  • Sivil toplumun Türk toplumuna yaptığı katkıların daha fazla görünürlük kazanması;
  • Sivil toplumun sürdürülebilirliğini ve gelişimini sağlamak için gerekli olan yeni kaynak seferberliği strateji ve yaklaşımlarının bulunmasının desteklenmesi;
  • Sivil toplum faaliyetleri için hukuki ve kurumsal çerçevenin iyileştirilmesi,

amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda TASCO’nun sivil toplumu güçlendirmeye yönelik faaliyetlerine; kapasite oluşturucu etkinlikler, STÖ eğitimleri, STÖ’ler ve karar alıcılar ile birlikte diğer çıkar sahipleri (özel sektör ve medya) arasında işbirliği ve diyaloğun sağlanması, iletişim ve görünürlük, politika alanları ve ağların ve ortaklıkların oluşturulması dahildir. Bu proje çerçevesinde, Türkiye sivil toplumunun katkılarını içeren çeşitli değerlendirme ve tespitler yapılmıştır. Örneğin Şubat 2014’teki İhtiyaç Değerlendirmesi gibi değerlendirmeler, “Sivil Düşün” programının 2nci aşamasının geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesi için sağlıklı bir zemin ve güvenilir bir analiz sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıları kullanınız:

 

http://www.stgm.org.tr/en

http://www.stgm.org.tr/en/icerik/goster/how-can-you-benefit-from-stgm-2