fbpx Tarım alanların dijital haritalandırılması | AB Türkiye
Türkiye dijital haritası

Tarım alanların dijital haritalandırılması

Arka plan

Türkiye, AB desteğiyle, 2007 yılında AB üyeliğine yönelik önemli birer ön koşul olan tarımsal alanlar için Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (EİKS) kurma ve bir Arazi Parsel Tanımlama Sistemi (APTS) geliştirme çalışmalarına başlamıştır. 

İyi işleyen bir EİKS, çiftçilik sektöründen, ilgili yetkililere kadar yurt çapındaki bütün uygulamalara çapraz kontrol imkanı vermektedir. Üye ülkeler EİKS’lerini doğrudan ödemeler, dezavantajlı alanlardaki üretime destek, çevresel önlemlere yönelik ödenekler ve organik çiftçilik için hibeler gibi alan bazlı yardımları dağıtmak ve denetlemek için bir araç olarak kullanmaktadırlar. Tarımsal toprağı tanımlamak ve kayda geçirmek için kullanılan bir araç olan APTS ise EİKS’in çok önemli bir parçasıdır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu proje Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına EİKS’in oluşturulmasında yapı taşı görevi gören ve çiftçilere yönelik doğrudan ödeme planlarını, hükümetin Kırsal Kalkınma Planı’nı ve gıda güvenliği ve çevrenin korunması uygulamalarını nihayetinde kolaylaştırıp yönetecek bir APTS temin etmeyi amaçlamaktadır.

Bu tarımsal alan haritası üç aşamada oluşturulacaktır. İlk aşama yaklaşık olarak 780,000 km2 olan Türkiye’nin tüm toprağının güncel ortofotolarından yani tek biçimli bir ölçek ortaya çıkarmak için geometrik olarak düzeltilmiş hava görüntülerinden oluşan bir veri tabanı oluşturmayı içermektedir. Bu görüntüler daha sonra ülkenin tarımsal yüzeyini, tarımsal olmayan alanlarını ve arada kalan alanların tümünü kapsayan referans parsellerin (veya fiziksel blokların) kusursuz bir konumsal veri tabanını oluşturmak için sayısallaştırılacaktır.

Konumsal veri tabanı daha sonra APTS’deki kullanımını kolaylaştırmak için şahsi arazi parçaları ve tarımsal kullanım ile ilişkili bir dizi başka referans verisiyle geliştirilir.