fbpx Tarım ve Kırsal Kalkınma | AB Türkiye
horse in a river

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Ortak Tarım Politikasının “ikinci ekseni” olarak bilinen AB Kırsal Kalkınma Politikası, AB’nin değişen temel önceliklerine ayak uydurmak amacıyla zaman içerisinde değiştirilmiş ve 2014-2020 dönemi için daha geniş ölçekli OTP reformuna uygun olarak revize edilmiştir. Politikanın başarıya yatırım yapılmasına önem vermesi, birçok çiftçinin yeni teknikler öğrenmesine, tesislerini iyileştirmelerine ve önemli yeniden yapılandırma çalışmaları yapmalarına, dolayısıyla da rekabetçiliklerini artırmalarına imkan tanımıştır.

Günümüzde kırsal ekonomi; gıda güvenliği, iklim değişikliği, büyüme ve kırsal alanlardaki iş imkanları ile ilgili önemli sorunlarla karşı karşıyadır. AB içerisinde kırsal kalkınma; kırsal topluluklarda akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin desteklenmesi amacına ulaşmak açısından önemli bir rol oynamaktadır. 

AB; Kırsal Kalkınma Katılım Öncesi Aracı (IPARD) olarak adlandırılan Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın kırsal kalkınma bileşeni yoluyla, tarım ve kırsal kalkınma alanında önemli ölçüde mali destek sağlamıştır.

IPARD, çok yıllı bir kırsal kalkınma programı kapsamında mali yardım sunmak suretiyle Türkiye’ye OTP topluluk müktesebatının uygulanması ve AB yapılarına uyum sağlanması konusunda destek olmaktadır. IPARD, AB ile Türkiye arasında mali yardım alanında kurulan işbirliğine ilişkin somut bir örnek teşkil etmektedir. 11.000’den fazla proje ve yaklaşık 2 milyar Avroluk toplam yatırım sayesinde IPARD, şimdiye kadar 50.000 kişiye iş imkanı yaratmıştır.

AB, sonraki altı yıllık dönemi kapsayan yeni bir destek paketi olan “IPARD II” için onay vermiş olup bu paket sayesinde Türkiye’ye 800 milyon Avro daha yardım yapılacaktır. Paket, büyük ölçüde bir önceki programın devamı niteliğinde olmakla birlikte yenilenebilir enerji altyapısına, toplumsal kalkınma girişimlerine (LEADER) ve tarımsal-çevre tedbirlerine destek vermek suretiyle yenilik ve beceri gelişimini daha fazla desteklemektedir.

PROJELER