fbpx Tarımda Nitrat Kirliliğini Azaltma | AB Türkiye
gıda laboratuvarı

Tarımda Nitrat Kirliliğini Azaltma

Arka plan

Nitrat ve fosfat tarımda bitki gübresi olarak yararlıdır fakat aynı zamanda bu amaç için aşırı kullanıldıklarında ya da bunları içeren materyaller yanlış muhafaza edildiğinde tehlikeli bir kirlilik kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. AB’nin 1991 tarihli Nitrat Direktifi kapsamında üye ülkeler bu tür kirliliği denetim altında tutmak ve buna karşı harekete geçmek zorundadırlar. Bu kuralları kabul etmek ve uygulamak Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu alanda ulusal mevzuat mevcut olsa da, diğer yasalar gerekli su ve toprak kirlilik düzeylerinin denetimini boşa çıkarmıştır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının AB Nitrat Direktifi’ni uygulama kabiliyetine destek vererek yer üstü ve yeraltı su kaynaklarının ve toprağın tarımındaki besin kirliliğini azaltmaktır.

Bu görev dahilinde, bakanlık bir üye ülkelerdeki ortak bir kurumdan ulusal mevzuatı direktif ile uyumlaştırma ve personelini bunu uygulamak için eğitme konularında destek almıştır. Ayrıca, ülkenin 81 ilinde bakanlığın il laboratuvarlarına tarım kirliliğini denetlemek, değerlendirmek, paylaşmak ve veri rapor etmek için gerekli yazılım, sistem ve dijital haritalar verilmiştir.

Proje kapsamında su ve toprak numune alım konusunda eğitimli personelleri bulunan mobil laboratuvarlar tarımsal anlamda en yoğun ve en çok su bulunan 20 ilde açılmıştır. Nitrat kullanımı hakkında davranış kuralları, hassas alanlar için eylem planları ve çiftçiler için uygulama ilkeleri hazırlanmış ve dağıtılmıştır.