Avrupa Takımı

Avrupa Takımı’nın amacı, Avrupa Birliği ile ilgili konularda kamuoyuna doğru ve objektif bilgi verebilmektir. Avrupa Takımı üyeleri, yapılan talep üzerine seminer, konferans ve eğitim etkinliklerine ya da televizyon programlarına katılırlar. Türkiye’deki tüm kurumlar, etkinlikleri için uzman talebinde bulunabilir. Bu talepler doğrultusunda, talep edilen uzman veya alternatifleri tespit edilip, kuruma önerilir.

Aşağıda Avrupa Takımı üyelerinin listesini görebilirsiniz.

 • Akademisyen Emre GÖNEN

  Çalışma Yeri: Bilgi Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: Uluslararası İlişkiler Bölümü - Siyasi ve diplomatik tarih, gümrük birliği
 • Ayşe SARGIN

  STÖ
  Çalışma Yeri: Aktivist, BIANET'te makale yazıyor
  Uzmanlık Alanı: Cinsiyet Eşitliği, kadına karşı şiddet
 • Bülent ÖZCAN

  Çalışma Yeri: AB Bakanlığı
  Uzmanlık Alanı: AB Desteği, AB Proje Yönetimi ve Proje Döngü Yönetimi
 • Cem SEYMEN

  Çalışma Yeri: CNNtürk
  Uzmanlık Alanı: AB politikaları, AB-TR Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma
 • Çiğdem TOKER

  Çalışma Yeri: Cumhuriyet Gazetesi
  Uzmanlık Alanı: AB-TR ilişkileri, üyelik süreci, dış politika
 • Derya SEVİNÇ

  Çalışma Yeri: Ankara Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - AB Programı - AB ekonomi ve ticaret politikası
 • Doç. Dr. Ayselin Gözde YILDIZ

  JM Başkanı
  Çalışma Yeri: Yaşar Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: Göç ve mültecilik, adalet ve iç işleri, dış eylem, vize serbestliği, yüksek eğitim politikaları
 • Doç. Dr. Esra LAGRO

  Başkan Yardımcısı ve AB Çalışmaları Direktörü
  Çalışma Yeri: CIRP Uluslararası Düşünce Kuruluşu / Esra Lagro Danışmanlık
  Uzmanlık Alanı: AB Yonetişimi (Jean Monnet Profesörü) , AB Politikaları, AB Mali Yardımlari, Türkiye-AB Ekonomik ve Siyasi Ilişkileri, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum
 • Doç. Dr. Fatih KESKİN

  Çalışma Yeri: Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi
  Uzmanlık Alanı: Siyasetin Avrupalılaşması, AB’deki demokratik uygulamalar, AB entegrasyonu üzerine kamuoyu oluşturma/şekillendirme ve yaratma, kimliğin ve iktisadi mantığın önemi, AB genişlemesinde medya ve kamuoyu algısı, Avrupalılaşmış siyasi iletişim, AB’de çok kademeli politika üretimi, Türkiye’nin AB üyeliğine olan halk desteğinin medya yansıması, AB’nin ulusal kurumlar ve politikalar üzerindeki etkisi, AB etkisiyle siyasi pratiklerin ve siyasi iletişimin batılılaşması, AB’de cinsiyetin ana akımlaştırılması, AB’nin küreselleşme üzerindeki etkisi, Avrupa’da birleşme, elitler ve profesyoneller, Türkiye karşısında Avrupa’da dayanışma krizi
 • Doç. Dr. Hatice YAZGAN

  Çalışma Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  Uzmanlık Alanı: Avrupa entegrasyonu
 • Doç. Dr. Saime ÖZÇÜRÜMEZ

  Çalışma Yeri: Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
  Uzmanlık Alanı: Avrupa Siyaseti, Politika, Avrupa Birliği Politikası ve Yönetimi, Göç ve İltica Politikası
 • Doçent Dr Akça ATAÇ

  Çalışma Yeri: Çankaya Üniversitesi - Kamu Yönetimi Bölümü
  Uzmanlık Alanı: AB'nin çok dillilik politikası ve Türk dili, Dış politikalar
 • Doçent Dr Aylin EGE

  JM Başkanı
  Çalışma Yeri: ODTÜ
  Uzmanlık Alanı: AB entegrasyonu, AB politikaları
 • Doçent Dr Ayselin GÖZDE YILDIZ

  JM Başkanı
  Çalışma Yeri: Yaşar Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: Göç ve sığınma, adalet ve iç işler, dış eylemler, vize serbestisi ve yüksek öğrenim politikaları
 • Doçent Dr Azime Aslı BİLGİN

  Çalışma Yeri: Çukurova Üniversitesi - Hukuk Fakültesi
  Uzmanlık Alanı: Avrupa Hukuku, İnsan Hakları, Cinsiyet Eşitliği, Adalet ve İç İşler
 • Doçent Dr Aziz ÇELİK

  Çalışma Yeri: Kocaeli Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: Çalışma Ekonomisi ve Sanayi İlişkileri - İşçi Sendikaları Sosyal Diyaloğu
 • Doçent Dr Belgin AÇIKMEŞE

  Çalışma Yeri: Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İşbirliği ve Eğitim Dairesi
  Uzmanlık Alanı: Avrupa ve AB entegrasyonu, Avrupa Güvenlik ve AB Dış Güvenlik politikaları, AB-TR ilişkileri
 • Doçent Dr Bianca KAISER

  JM Başkanı
  Çalışma Yeri: Kemerburgaz Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: AB entegrasyonu, AB politikaları
 • Doçent Dr Burak TANGÖR

  Çalışma Yeri: TODAIE Uluslararası İlişkiler
  Uzmanlık Alanı: Ortak Dış Güvenlik Politikası (CFSP)
 • Doçent Dr Çiğdem NAS

  JM Başkanı
  Çalışma Yeri: Yıldız Teknik Üniv.
  Uzmanlık Alanı: AB Entegrasyonu, AB Politikaları, kimlik ve azınlık.
 • Doçent Dr Çiğdem ÜSTÜN

  Çalışma Yeri: Gediz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  Uzmanlık Alanı: Avrupa Komşuluk Politikası, Avrupalılaşma
 • Doçent Dr Ebru ERTUGAL

  JM Başkanı
  Çalışma Yeri: İzmir School of Economics
  Uzmanlık Alanı: AB entegrasyonu, AB politikaları
 • Doçent Dr Erdem DENK

  Çalışma Yeri: Ankara Üniversitesi ATAUM
  Uzmanlık Alanı: Avrupa entegrasyonunun tarihsel dinamikleri ve geleceği, AB-Türkiye İlişkileri ve AB-Türkiye'de insan hakları
 • Doçent Dr Esin ÇAMLIBEL

  JM Başkanı
  Çalışma Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: AB entegrasyonu, AB politikaları
 • Doçent Dr Gamze AŞÇIOĞLU ÖZ

  Çalışma Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Kamu Yönetimi Bölümü
  Uzmanlık Alanı: Rekabet Yasası, Türkiye ve AB Rekabet Yasaları