Avrupa Takımı

Avrupa Takımı’nın amacı, Avrupa Birliği ile ilgili konularda kamuoyuna doğru ve objektif bilgi verebilmektir. Avrupa Takımı üyeleri, yapılan talep üzerine seminer, konferans ve eğitim etkinliklerine ya da televizyon programlarına katılırlar. Türkiye’deki tüm kurumlar, etkinlikleri için uzman talebinde bulunabilir. Bu talepler doğrultusunda, talep edilen uzman veya alternatifleri tespit edilip, kuruma önerilir.

Aşağıda Avrupa Takımı üyelerinin listesini görebilirsiniz.

 • Ayşe SARGIN

  STÖ
  Çalışma Yeri: Aktivist, BIANET'te makale yazıyor
  Uzmanlık Alanı: Cinsiyet Eşitliği, kadına karşı şiddet
 • Bülent ÖZCAN

  Çalışma Yeri: Çalışma Yeri Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı
  Uzmanlık Alanı: AB Desteği, AB Proje Yönetimi ve Proje Döngü Yönetimi
 • Çiğdem TOKER

  Çalışma Yeri: Cumhuriyet Gazetesi
  Uzmanlık Alanı: AB-TR ilişkileri, üyelik süreci, dış politika
 • Derya SEVİNÇ

  Çalışma Yeri: Ankara Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - AB Programı - AB ekonomi ve ticaret politikası
 • Doç. Dr Ebru ERTUGAL

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: İzmir School of Economics
  Uzmanlık Alanı: AB entegrasyonu, AB politikaları
 • Doç. Dr Esin ÇAMLIBEL

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: AB entegrasyonu, AB politikaları
 • Doç. Dr Münevver CEBECİ

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: Marmara Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: AB entegrasyonu, AB politikaları
 • Doç. Dr Sait AKMAN

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: TEPAV
  Uzmanlık Alanı: Ticaret politikası, gümrük birliği, Euro bölgesi, Büyüme konuları ve Avrupa kurumları
 • Doç. Dr. Ayselin Gözde YILDIZ

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: Yaşar Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: Göç ve mültecilik, adalet ve iç işleri, dış eylem, vize serbestliği, yüksek eğitim politikaları
 • Doç. Dr. Burak TANGÖR

  Çalışma Yeri: TODAIE Uluslararası İlişkiler
  Uzmanlık Alanı: Ortak Dış Güvenlik Politikası (CFSP)
 • Doç. Dr. Çiğdem Üstün

  Çalışma Yeri: TOBB Ekonomi Üniversitesi (Yarı zamanlı), Kalkınma, Göç ve Sosyal Politikalar Merkezi Derneği
  Uzmanlık Alanı: Avrupa Komşuluk Politikası, Avrupalılaşma
 • Doç. Dr. Dimitris TSAROUHAS

  Çalışma Yeri: Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
  Uzmanlık Alanı: AB entegrasyonu, AB politikaları
 • Doç. Dr. Esra ARSAN

  Çalışma Yeri: Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Uzmanlık Alanı: Evrensel Gazetesi Köşe Yazarı
 • Doç. Dr. Esra LAGRO

  CIRP Uluslararasi Dusunce Kurulusu - Baskan Yardımcısı ve AB Çalışmaları Direktörü
  Çalışma Yeri:
  Uzmanlık Alanı: AB Yonetişimi (Jean Monnet Profesörü) , AB Politikaları, AB Mali Yardımlari, Türkiye-AB Ekonomik ve Siyasi Ilişkileri, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum
 • Doç. Dr. Fatih KESKİN

  Çalışma Yeri: Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi
  Uzmanlık Alanı: Siyasetin Avrupalılaşması, AB’deki demokratik uygulamalar, AB entegrasyonu üzerine kamuoyu oluşturma/şekillendirme ve yaratma, kimliğin ve iktisadi mantığın önemi, AB genişlemesinde medya ve kamuoyu algısı, Avrupalılaşmış siyasi iletişim, AB’de çok kademeli politika üretimi, Türkiye’nin AB üyeliğine olan halk desteğinin medya yansıması, AB’nin ulusal kurumlar ve politikalar üzerindeki etkisi, AB etkisiyle siyasi pratiklerin ve siyasi iletişimin batılılaşması, AB’de cinsiyetin ana akımlaştırılması, AB’nin küreselleşme üzerindeki etkisi, Avrupa’da birleşme, elitler ve profesyoneller, Türkiye karşısında Avrupa’da dayanışma krizi
 • Doç. Dr. Gamze ÖZ

  Çalışma Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Kamu Yönetimi Bölümü
  Uzmanlık Alanı: Rekabet Yasası, Türkiye ve AB Rekabet Yasaları
 • Doç. Dr. Giray SADIK

  Çalışma Yeri: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
  Uzmanlık Alanı: Avrupa güvenlik ve dış politikaları, NATO, hibrit tehditler, terörle-mücadele, savunma sanayii, sınır güvenliği ve mülteciler
 • Doç. Dr. Hatice YAZGAN

  Çalışma Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  Uzmanlık Alanı: Avrupa entegrasyonu
 • Doç. Dr. Saime ÖZÇÜRÜMEZ

  Çalışma Yeri: Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
  Uzmanlık Alanı: Avrupa Siyaseti, Politika, Avrupa Birliği Politikası ve Yönetimi, Göç ve İltica Politikası
 • Doç. Dr. Selcen ÖNER

  Çalışma Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  Uzmanlık Alanı: Siyasi ve kültürel alanda Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa kimliği, Türk sivil toplumunun Avrupalılaşması, AB'nin eğitim politikası, AB ve Türkiye'de adalet, özgürlük ve güvenlik, göçmenlik konuları, cinsiyet konuları, kurumlar ve AB tarihi
 • Doç. Dr. Sibel MEHTER AYKIN

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: Akdeniz Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: AB turizm politikası, turizmi etkileyen AB politikaları (rekabet politikası, tüketici politikası, girişim politikası, hizmetlerin, eğitimin, öğrenimin serbest dolaşımı vs.) AB'nin rekabet politikası ve turizm sektörü üzerindeki etkileri, AB'nin tüketici politikası ve paket tur direktifi, hizmetlerin serbest dolaşımı ve bunun profesyonel turist rehberlerine etkisi, niteliklerin karşılıklı tanınması ve bunun turizm çalışanları üzerindeki etkisi, katılım öncesi destek aracı ve proje döngüsü yönetimi
 • Doç. Dr. Şükrü ERDEM

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: Akdeniz Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: AB Entegrasyonu, AB Politikaları
 • Doç. Dr. Tolga BÖLÜKBAŞI

  Çalışma Yeri: Bilkent Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: AB'de siyaset ve politikalar ve ekonomik ve sosyal yönetimin 'Avrupalılaştırılması'