Avrupa Takımı

Avrupa Takımı’nın amacı, Avrupa Birliği ile ilgili konularda kamuoyuna doğru ve objektif bilgi verebilmektir. Avrupa Takımı üyeleri, yapılan talep üzerine seminer, konferans ve eğitim etkinliklerine ya da televizyon programlarına katılırlar. Türkiye’deki tüm kurumlar, etkinlikleri için uzman talebinde bulunabilir. Bu talepler doğrultusunda, talep edilen uzman veya alternatifleri tespit edilip, kuruma önerilir.

Aşağıda Avrupa Takımı üyelerinin listesini görebilirsiniz.

 • Akademisyen Emre GÖNEN

  Çalışma Yeri: Bilgi Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: Uluslararası İlişkiler Bölümü - Siyasi ve diplomatik tarih, gümrük birliği
 • Ayşe SARGIN

  STÖ
  Çalışma Yeri: Aktivist, BIANET'te makale yazıyor
  Uzmanlık Alanı: Cinsiyet Eşitliği, kadına karşı şiddet
 • Bülent ÖZCAN

  Çalışma Yeri: Çalışma Yeri Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı
  Uzmanlık Alanı: AB Desteği, AB Proje Yönetimi ve Proje Döngü Yönetimi
 • Çiğdem TOKER

  Çalışma Yeri: Cumhuriyet Gazetesi
  Uzmanlık Alanı: AB-TR ilişkileri, üyelik süreci, dış politika
 • Derya SEVİNÇ

  Çalışma Yeri: Ankara Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - AB Programı - AB ekonomi ve ticaret politikası
 • Doç. Dr Ebru ERTUGAL

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: İzmir School of Economics
  Uzmanlık Alanı: AB entegrasyonu, AB politikaları
 • Doç. Dr Esin ÇAMLIBEL

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: AB entegrasyonu, AB politikaları
 • Doç. Dr Münevver CEBECİ

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: Marmara Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: AB entegrasyonu, AB politikaları
 • Doç. Dr Sait AKMAN

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: TEPAV
  Uzmanlık Alanı: Ticaret politikası, gümrük birliği, Euro bölgesi, Büyüme konuları ve Avrupa kurumları
 • Doç. Dr. Ayselin Gözde YILDIZ

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: Yaşar Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: Göç ve mültecilik, adalet ve iç işleri, dış eylem, vize serbestliği, yüksek eğitim politikaları
 • Doç. Dr. Çiğdem Üstün

  Çalışma Yeri: TOBB Ekonomi Üniversitesi (Yarı zamanlı), Kalkınma, Göç ve Sosyal Politikalar Merkezi Derneği
  Uzmanlık Alanı: Avrupa Komşuluk Politikası, Avrupalılaşma
 • Doç. Dr. Esra LAGRO

  Başkan Yardımcısı ve AB Çalışmaları Direktörü
  Çalışma Yeri: CIRP Uluslararası Düşünce Kuruluşu / Esra Lagro Danışmanlık
  Uzmanlık Alanı: AB Yonetişimi (Jean Monnet Profesörü) , AB Politikaları, AB Mali Yardımlari, Türkiye-AB Ekonomik ve Siyasi Ilişkileri, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum
 • Doç. Dr. Fatih KESKİN

  Çalışma Yeri: Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi
  Uzmanlık Alanı: Siyasetin Avrupalılaşması, AB’deki demokratik uygulamalar, AB entegrasyonu üzerine kamuoyu oluşturma/şekillendirme ve yaratma, kimliğin ve iktisadi mantığın önemi, AB genişlemesinde medya ve kamuoyu algısı, Avrupalılaşmış siyasi iletişim, AB’de çok kademeli politika üretimi, Türkiye’nin AB üyeliğine olan halk desteğinin medya yansıması, AB’nin ulusal kurumlar ve politikalar üzerindeki etkisi, AB etkisiyle siyasi pratiklerin ve siyasi iletişimin batılılaşması, AB’de cinsiyetin ana akımlaştırılması, AB’nin küreselleşme üzerindeki etkisi, Avrupa’da birleşme, elitler ve profesyoneller, Türkiye karşısında Avrupa’da dayanışma krizi
 • Doç. Dr. Hatice YAZGAN

  Çalışma Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  Uzmanlık Alanı: Avrupa entegrasyonu
 • Doç. Dr. Saime ÖZÇÜRÜMEZ

  Çalışma Yeri: Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
  Uzmanlık Alanı: Avrupa Siyaseti, Politika, Avrupa Birliği Politikası ve Yönetimi, Göç ve İltica Politikası
 • Doç. Dr. Selcen ÖNER

  Çalışma Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  Uzmanlık Alanı: Siyasi ve kültürel alanda Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa kimliği, Türk sivil toplumunun Avrupalılaşması, AB'nin eğitim politikası, AB ve Türkiye'de adalet, özgürlük ve güvenlik, göçmenlik konuları, cinsiyet konuları, kurumlar ve AB tarihi
 • Doçent Dr Akça ATAÇ

  Çalışma Yeri: Çankaya Üniversitesi - Kamu Yönetimi Bölümü
  Uzmanlık Alanı: AB'nin çok dillilik politikası ve Türk dili, Dış politikalar
 • Doçent Dr Aylin EGE

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: ODTÜ
  Uzmanlık Alanı: AB entegrasyonu, AB politikaları
 • Doçent Dr Ayselin GÖZDE YILDIZ

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: Yaşar Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: Göç ve sığınma, adalet ve iç işler, dış eylemler, vize serbestisi ve yüksek öğrenim politikaları
 • Doçent Dr Azime Aslı BİLGİN

  Çalışma Yeri: Çukurova Üniversitesi - Hukuk Fakültesi
  Uzmanlık Alanı: Avrupa Hukuku, İnsan Hakları, Cinsiyet Eşitliği, Adalet ve İç İşler
 • Doçent Dr Aziz ÇELİK

  Çalışma Yeri: Kocaeli Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: Çalışma Ekonomisi ve Sanayi İlişkileri - İşçi Sendikaları Sosyal Diyaloğu
 • Doçent Dr Belgin AÇIKMEŞE

  Çalışma Yeri: Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İşbirliği ve Eğitim Dairesi
  Uzmanlık Alanı: Avrupa ve AB entegrasyonu, Avrupa Güvenlik ve AB Dış Güvenlik politikaları, AB-TR ilişkileri
 • Doçent Dr Bianca KAISER

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: Altınbaş Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: AB entegrasyonu, AB politikaları
 • Doçent Dr Burak TANGÖR

  Çalışma Yeri: TODAIE Uluslararası İlişkiler
  Uzmanlık Alanı: Ortak Dış Güvenlik Politikası (CFSP)
 • Doçent Dr Çiğdem NAS

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: Yıldız Teknik Üniv.
  Uzmanlık Alanı: AB Entegrasyonu, AB Politikaları, kimlik ve azınlık.