Avrupa Takımı

Avrupa Takımı’nın amacı, Avrupa Birliği ile ilgili konularda kamuoyuna doğru ve objektif bilgi verebilmektir. Avrupa Takımı üyeleri, yapılan talep üzerine seminer, konferans ve eğitim etkinliklerine ya da televizyon programlarına katılırlar. Türkiye’deki tüm kurumlar, etkinlikleri için uzman talebinde bulunabilir. Bu talepler doğrultusunda, talep edilen uzman veya alternatifleri tespit edilip, kuruma önerilir.

Aşağıda Avrupa Takımı üyelerinin listesini görebilirsiniz.

 • Doçent Dr Belgin AÇIKMEŞE

  Çalışma Yeri: Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İşbirliği ve Eğitim Dairesi
  Uzmanlık Alanı: Avrupa ve AB entegrasyonu, Avrupa Güvenlik ve AB Dış Güvenlik politikaları, AB-TR ilişkileri
 • Doçent Dr Bianca KAISER

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: Altınbaş Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: AB entegrasyonu, AB politikaları
 • Doçent Dr Burak TANGÖR

  Çalışma Yeri: TODAIE Uluslararası İlişkiler
  Uzmanlık Alanı: Ortak Dış Güvenlik Politikası (CFSP)
 • Doçent Dr Çiğdem NAS

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: Yıldız Teknik Üniv.
  Uzmanlık Alanı: AB Entegrasyonu, AB Politikaları, kimlik ve azınlık.
 • Doçent Dr Elif Uçkan DAĞDEMİR

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: Anadolu Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: Ekonomik İşbirliği, Ticaret/Gümrük Birliği ve Euro Bölgesi
 • Doçent Dr Erdem DENK

  Çalışma Yeri: Ankara Üniversitesi ATAUM
  Uzmanlık Alanı: Avrupa entegrasyonunun tarihsel dinamikleri ve geleceği, AB-Türkiye İlişkileri ve AB-Türkiye'de insan hakları
 • Doçent Dr Gamze AŞÇIOĞLU ÖZ

  Çalışma Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Kamu Yönetimi Bölümü
  Uzmanlık Alanı: Rekabet Yasası, Türkiye ve AB Rekabet Yasaları
 • Doçent Dr Levent KIRVAL

  JM Başkanı
  Çalışma Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: AB entegrasyonu, AB politikaları
 • Doçent Dr Özlen ÇELEBİ

  Çalışma Yeri: Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
  Uzmanlık Alanı: TR-AB ilişkileri, kimlik ve azınlıklar
 • Doçent Dr Şükrü ERDEM

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: Akdeniz Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: AB Entegrasyonu, AB Politikaları
 • Doçent Dr Zeynep AYATA

  Çalışma Yeri: Koç Üniversitesi - Hukuk Fakültesi
  Uzmanlık Alanı: AB Rekabet Hukuk ve Politikalarında Tüketici Refah Seviyesi
 • Doçent Dr. Asuman GÖKSEL

  Çalışma Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  Uzmanlık Alanı: Cinsiyet Eşitliği, İstihdam/İş Piyasası Politikası, Gençlik Politikası
 • Doçent Dr. Başak KALE

  Çalışma Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi
  Uzmanlık Alanı: Avrupalılaşma, AB Büyüme Politikası, Türkiye-AB İlişkileri, Türkiye'nin üyelik süreci, Uluslararası göç politikaları, Türkiye'nin sığınmacı ve göçmenlik politikaları, Avrupa'dan geçiş ve düzensiz göç
 • Doçent Dr. Emirhan GÖRAL

  Çalışma Yeri: Marmara Üniversitesi EU Merkezi
  Uzmanlık Alanı: Enerji güvenliği, Avrupa Dış Politikası, Avrupa Komşuluk Politikası, AB ve Balkanların siyasi yapısı
 • Doçent Dr. Pınar ARTIRAN

  Çalışma Yeri: Bilgi Üniversitesi Erasmus Değişim Programı Koordinatörü
  Uzmanlık Alanı: Özel Uluslararası Hukuku, Uluslararası Ticaret ve Avrupa İktisadi Hukuku
 • Doçent Dr. Sibel MEHTER AYKIN

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: Akdeniz Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: AB turizm politikası, turizmi etkileyen AB politikaları (rekabet politikası, tüketici politikası, girişim politikası, hizmetlerin, eğitimin, öğrenimin serbest dolaşımı vs.) AB'nin rekabet politikası ve turizm sektörü üzerindeki etkileri, AB'nin tüketici politikası ve paket tur direktifi, hizmetlerin serbest dolaşımı ve bunun profesyonel turist rehberlerine etkisi, niteliklerin karşılıklı tanınması ve bunun turizm çalışanları üzerindeki etkisi, katılım öncesi destek aracı ve proje döngüsü yönetimi