Avrupa Takımı

Avrupa Takımı’nın amacı, Avrupa Birliği ile ilgili konularda kamuoyuna doğru ve objektif bilgi verebilmektir. Avrupa Takımı üyeleri, yapılan talep üzerine seminer, konferans ve eğitim etkinliklerine ya da televizyon programlarına katılırlar. Türkiye’deki tüm kurumlar, etkinlikleri için uzman talebinde bulunabilir. Bu talepler doğrultusunda, talep edilen uzman veya alternatifleri tespit edilip, kuruma önerilir.

Aşağıda Avrupa Takımı üyelerinin listesini görebilirsiniz.

 • Doç. Dr. Yonca ÖZER

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: Marmara Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: AB-Türkiye ilişkileri, AB politikası, AB ticaret ve büyüme politikaları, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve AB'nin rolü, Kıbrıs meselesi
 • Doçent Dr Akça ATAÇ

  Çalışma Yeri: Çankaya Üniversitesi - Kamu Yönetimi Bölümü
  Uzmanlık Alanı: AB'nin çok dillilik politikası ve Türk dili, Dış politikalar
 • Doçent Dr Aylin EGE

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: ODTÜ
  Uzmanlık Alanı: AB entegrasyonu, AB politikaları
 • Doçent Dr Ayselin GÖZDE YILDIZ

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: Yaşar Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: Göç ve sığınma, adalet ve iç işler, dış eylemler, vize serbestisi ve yüksek öğrenim politikaları
 • Doçent Dr Azime Aslı BİLGİN

  Çalışma Yeri: Çukurova Üniversitesi - Hukuk Fakültesi
  Uzmanlık Alanı: Avrupa Hukuku, İnsan Hakları, Cinsiyet Eşitliği, Adalet ve İç İşler
 • Doçent Dr Aziz ÇELİK

  Çalışma Yeri: Kocaeli Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: Çalışma Ekonomisi ve Sanayi İlişkileri - İşçi Sendikaları Sosyal Diyaloğu
 • Doçent Dr Bianca KAISER

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: Altınbaş Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: AB entegrasyonu, AB politikaları
 • Doçent Dr Çiğdem NAS

  JM Kürsü Başkanı
  Çalışma Yeri: Yıldız Teknik Üniv.
  Uzmanlık Alanı: AB Entegrasyonu, AB Politikaları, kimlik ve azınlık.
 • Doçent Dr Erdem DENK

  Çalışma Yeri: Ankara Üniversitesi ATAUM
  Uzmanlık Alanı: Avrupa entegrasyonunun tarihsel dinamikleri ve geleceği, AB-Türkiye İlişkileri ve AB-Türkiye'de insan hakları
 • Doçent Dr Levent KIRVAL

  JM Başkanı
  Çalışma Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: AB entegrasyonu, AB politikaları
 • Doçent Dr Özlen ÇELEBİ

  Çalışma Yeri: Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
  Uzmanlık Alanı: TR-AB ilişkileri, kimlik ve azınlıklar
 • Doçent Dr Zeynep AYATA

  Çalışma Yeri: Koç Üniversitesi - Hukuk Fakültesi
  Uzmanlık Alanı: AB Rekabet Hukuk ve Politikalarında Tüketici Refah Seviyesi
 • Doçent Dr. Asuman GÖKSEL

  Çalışma Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  Uzmanlık Alanı: Cinsiyet Eşitliği, İstihdam/İş Piyasası Politikası, Gençlik Politikası
 • Doçent Dr. Başak KALE

  Çalışma Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi
  Uzmanlık Alanı: Avrupalılaşma, AB Büyüme Politikası, Türkiye-AB İlişkileri, Türkiye'nin üyelik süreci, Uluslararası göç politikaları, Türkiye'nin sığınmacı ve göçmenlik politikaları, Avrupa'dan geçiş ve düzensiz göç
 • Doçent Dr. Pınar ARTIRAN

  Çalışma Yeri: Bilgi Üniversitesi Erasmus Değişim Programı Koordinatörü
  Uzmanlık Alanı: Özel Uluslararası Hukuku, Uluslararası Ticaret ve Avrupa İktisadi Hukuku
 • Dr Selma ACUNER

  Çalışma Yeri: Avrupa Kadınlar Lobisi, KA-DER
  Uzmanlık Alanı: Kadın Adaylara Destek ve Eğitim Derneği
 • Dr. Dilek KURBAN

  Çalışma Yeri: TESEV
  Uzmanlık Alanı: Berlin'de İnsan Hakları Sorumlusu*
 • Dr. Mithat Can BAYDAROL

  Çalışma Yeri: Kültür Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı: Gümrük Birliğinin yeni sektörlerde büyümesi
 • Dr. Nuran TALU

  STÖ
  Çalışma Yeri: Küresel Denge Derneği
  Uzmanlık Alanı: Çevre politikaları, iklim değişikliği
 • Dr. Tolga ŞİRİN

  Çalışma Yeri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Uzmanlık Alanı: İnsan Hakları, eşitlik, kimlik ve azınlıklar