fbpx TEİAŞ’ın kurumsal yapı ve kapasitesinin geliştirilmesi | AB Türkiye
A Turkish suburban area at night

TEİAŞ’ın kurumsal yapı ve kapasitesinin geliştirilmesi

TEİAŞ’ın (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) Yapı ve Kapasitesinin Geliştirilmesi için Teknik Destek

Projenin genel amacı, gerilim altında çalışma ve iş güvenliğinin geliştirilmesine yönelik teknik kapasitesinin artırılması ve kurum organizasyonu ile BT yapısının yeniden şekillendirilmesi suretiyle TEİAŞ’ın kurumsal yapı ve kapasitesinin geliştirilmesidir. Proje, tüm şebeke içerisinde gerilim altında çalışma ve iş güvenliğinin geliştirilmesine yönelik teknik kapasitesinin artırılması açısından TEİAŞ’a önemli katkılarda bulunmuştur. Tüm bakım ve onarım faaliyetlerinin sistem kesintisi olmaksızın gerçekleştirilmesi amacıyla gerilim altında çalışmada kullanılan araçlar için bir test laboratuvarı kurulmuştur. Projenin toplam bütçesi 2.005.500 Avro olup AB katkısı 1.804.950 Avro’dur.