Ticaret odalarının bir araya getirilmesi

Ticaret odalarının bir araya getirilmesi

Arka plan

Tek pazar katılma zorlukları aşabilmek için, Türk iş dünyası AB bilgisini arttırmak zorundadır. İlk adım olarak, gerekli uzmanlık ve hizmetlerin sağlanması için kendi ticaret odalarına yönelmişlerdir.  Bu bilgi talebini kolaylaştırmak için, daha önceki bir AB projesi her iki iş çevresi arasında bağlantı kurmak için zemin hazırlayan AB-Türkiye Odaları Forumunu (ETCF) kurmuştur. Ancak bir 2008 ETCF anketi, üye şirketlere Türk odaları tarafından sağlanan AB konularında hizmet kalitesinde belirgin bir iyileşme için olanak olduğunu göstermiştir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Başarılı ETCF programının ikinci aşaması olan bu projenin hedefi, Türk ve Avrupa odaları ve iş çevreleri arasındaki işbirliğini arttırmak ve böylece Türk odalarının kapasitesini ve AB katılım sürecindeki rollerini arttırmaktır.

Projenin iki unsuru bulunmaktadır. Birincisi, Türk şirketlerin AB müktesebatını veya Avrupa birliği hukukunu oluşturan mevzuat, hukuki fiiller ve mahkeme kararlarını kavrayışını geliştirme amacı taşıyan bir AB-Türkiye Odaları Geliştirme Forumu oluşturulmasını finanse etmiştir. Türk şirketlerinin bu konuda hali hazırda bildiklerini ölçmek amacıyla 3,700 şirket ile bir anket çalışması yürütülmüştür. İlgili bir uygulamada, 1,700 AB şirketi hem iş hem de genişleme açısından Türkiye’ye bakış açıları hakkında sorgulanmıştır.

AB uzmanlarının yardımıyla, altı alanda bireysel şirketlerin AB kuralları ile uygunluklarını test etmek amacıyla müktesebat uygunluk denetimi geliştirilmiştir: çevre, tüketicinin korunması, iş sağlığı ve güvenliği, CE işareti gerektiren gıda maddesi, kimyasal madde ve ürünler. Daha sonrasında AB-Türk Odaları Forumu II web sitesinde kullanıma sunulan bu denetim yaklaşık 250 firmaya uygulanmıştır.

Toplamda 63 Türk ve 46 AB odası ETCF II faaliyetlerinden en az birine katılmıştır.

FİNANSMAN SÜRECİ

IPA I (2007–2013)

TAM RAKAMLAR

  • Bütçe: 5 milyon € (AB katkısı 4,5 milyon €)
  • İl: Ülke geneli
  • Durum: 2014 yılında tamamlandı