fbpx Turizm sektöründe işverenlerin ve çalışanların uyumluluklarının artırılması | AB Türkiye
Turizm sektöründe işverenlerin ve çalışanların uyumluluklarının artırılması

Turizm sektöründe işverenlerin ve çalışanların uyumluluklarının artırılması

İnsan Kaynakları Geliştirme

Arka plan

2010 yılında, Türkiye’de turizm sektöründe 1,1 milyon çalışan (toplam iş gücünün %4’ü) olup sektör, ülke ekonomisine yaklaşık 10,6 milyar €’luk (GSYİH’in %2,3’ü) kazanç sağlamıştır. Turizm, ülkenin dış borcunu ve işsizliği azaltan, ödemeler dengesini sağlayan ve uluslararası kültürel ve sosyal iletişimi katlayan istisnai bir sektördür. Türkiye’nin farklı bölgelerinde, çeşitli turizm imkanları olmasına rağmen, sektördeki darboğaz nedeniyle bu avantajdan tam olarak faydalanılamamaktadır. Bunun nedenleri arasında düşük hizmet kalitesi ve aldıkları eğitimin yetersizliği sebebiyle turizm personelinin yetersiz iletişim becerilerine sahip olması bulunmaktadır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, turizm sektöründe konaklamadaki ve gıda ve içecek kuruluşlarındaki beşeri sermayenin kalite ve uyumluluklarının artırılmasıdır. Bu amaç, KOBİ’lerdeki çalışan ve işverenlerin yetkinliklerinin artırılmasıyla ve sektördeki sosyal taraflar ile merkezi ve yerel kamusal kurum ve kuruluşların eğitim ve danışmanlık kapasitelerinin geliştirilmesiyle gerçekleştirilecektir. 

Projeyi başlatmak için işverenler, sosyal taraflar ve hizmet sağlayıcıları gibi farklı hedef kitlelerine ülke çapında duyarlılık artırıcı seminerler düzenlenmiştir.  Bunları, sektörün demografik profilinin, kısa, orta ve uzun vadeli arz talep ihtiyaçlarının ve tüm turizm bölgelerinde ve işlerinde beklenen iş gücü açığının belirlenmesi için yapılan detaylı bir analiz takip etmiştir.

Bu analizden elde edilen bilgi, Kültür ve Turizm Bakanlığının kullanımı için internet sayfası, kitapçıklar ve videolar gibi, eğitim materyallerinin hazırlanması ve yeni, çağdaş bir müfredatın geliştirilmesinin temelini oluşturmuştur.

Belirlenen özel ve kamusal kurumlarda, turizm potansiyeli olan alanlarda yeterli beceriye sahip olmayan işverenlerin ve çalışanların işbaşı mesleki eğitimlerden ve ilave eğitimlerden yararlanmalarını sağlayan sertifika programının başlatılmasını da sağlamıştır.

Proje ayrıca, turizmdeki yüksek hizmet ve konum standartlarını çevreye faydalı uygulamalarla birleştirmeyi amaçlayan yeşil yıldız belgelendirmesi konusundaki bilinci artırmayı da hedeflemiştir

FİNANSMAN SÜRECİ

IPA I (2007–2013)

TEMEL RAKAMLAR

  • Bütçe: 7.704 milyon avro (AB katkısı 6.548 milyon avro)

  • Bölge: Ülke genelide, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Şırnak, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Ankara, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Muğla, Nevşehir
  • (Yukarıda en sonda geçen 7 ile ilave olarak 12 NUTS II bölgesinde bulunan 43 ile odaklanıldı.)
  • Durum: Tamamlandı