fbpx Türk demiryolu sektörünün yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi | AB Türkiye
a train entering the station in Ankara

Türk demiryolu sektörünün yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi

Arka plan

Bu projeden önce Türkiye, demiryollarını AB normlarıyla uyumlu şekilde yenileme konusunda çok az ilerleme kaydetmiştir. Ulaştırma Bakanlığı, demiryolu politikası da dahil Türkiye’deki ulaşım politikasının belirlenmesinden sorumlu olmasına rağmen düzenleyici bir görev yürütmemiştir. Dahası, demiryollarında yolcu ve yük taşımacılığında tekel olan devlete ait ve devlet teşvikli TCDD’nin yapısı, finansal performansının ve departmanlarının karlılığının değerlendirilebilmesini zor hale getirmektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Türkiye’deki demiryolu sektörünün AB şartlarına uyumlu şekilde yeniden düzenlenmesi ana hedefinin bir parçası olarak bu proje, bu hedefin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan yasal ve kurumsal çerçevelerin oluşturulmasını amaçlamıştır.

Projenin dört ana unsuru bulunmaktadır. İlk unsur, Türkiye’deki demiryolu sektörünün idaresini ve TCDD’nin rolünü tanımlayan yeni bir yasal çerçeve oluşturulmasını içermiştir. Bu süreç, ülkenin AB şartlarıyla uyum sağlamak için hangi altyapısal güvenlik, ruhsatlandırma ve düzenleme kurumlarına ihtiyacı olduğunun belirlenmesini içermiştir.  

TCDD’ye, tüm birim bütçelerinin finansal performansının etkili şekilde izlenebilmesi için bir yönetim bilgi sistemi sağlanmıştır.

İlgili bir faaliyet, TCDD içinde departman tabanlı yeni bir yapılanma oluşturmak olmuştur. Bu faaliyet, bu yeni ticari ortamın işletilmesi için yeni yöneticilerin görevlendirilmesini ve eğitilmesini gerektirmiştir.

Son unsur, TCDD ve devlet arasında daha istikrarlı bir finansal ilişkinin kurulmasını içermiştir. Bu istikrar, demiryolu hizmetlerinin tüm maliyet ve gelirlerinin analizi ile ekonomik olmayan faaliyetlerin belirlenmesini gerektirmiştir. Bu bağlamda, devlet ve firmalar arasında firmaların kamu sektöründeki yükümlülüklerini tanımlayan yeni kontratlar imzalanmıştır.