fbpx Türk Sivil Havacılık sisteminde, güvenlik ve güvenlik görevlisi eğitimi gereksinimlerinin pekiştirilmesi | AB Türkiye
plane landing at sunset and a control tower

Türk Sivil Havacılık sisteminde, güvenlik ve güvenlik görevlisi eğitimi gereksinimlerinin pekiştirilmesi

Arka plan

Artan nüfusunun ve kentleşmenin, sağlıklı bir dış turizm sektörünün ve ekonomik büyümenin taleplerini karşılayabilmek için Türkiye, sivil havacılığını ve havaalanı altyapılarını geliştirmektedir. Yeni havaalanlarına ve halihazırda olanların yenilenmelerine ve modernleştirilmelerine olan ihtiyacın dışında, hava trafiği kontrol tesisleri iyileştirilmelidir. Ülkenin mevcut sivil havacılık eğitim sistemi 62 merkeze dağıtılmıştır. Merkezi bir planlama mevcut değildir ve personelin bir kısmının belli eğitimleri tamamlamak için yurt dışına gitmesi gerekmektedir. Bu da çalışanların zamanları açısından çok masraflıdır. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve AB düzenlemelerine tam uyum sağlayabilmek için Türkiye’nin, sivil havacılık alanında kurumsal çerçevesini geliştirmesi ve personelinin gerekli becerileri edinmesini sağlaması çok büyük önem teşkil etmektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, sivil havacılık eğitim sisteminin ve özel ve kamusal sektörlerdeki Türk sivil havacılık sistemlerinin AB şartları ile tam uyumluluk içinde olması sağlanarak azami seviyede güvenlik ve sivil havacılık ve hava trafiği yönetiminde en yüksek standartları elde etmektir. Türk sivil havacılık yasasının kapsamlı bir değerlendirmesi yapılacak ve tüm noktalar Fransız ve Romen havacılık yetkilileri ile beraber ele alınacaktır.

Projenin ana unsuru, İstanbul’da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecek, maksadına uygun merkezi bir sivil havacılık eğitim merkezinin kurulmasıdır. Aynı anda 480 kişinin eğitim alabileceği yüksek teknolojik binanın tasarımı, enerji verimliliği dikkate alınarak yapılacaktır.

Ayrıca, AB gereklilikleri ve en son uluslararası standartlar ile uyumlu, yeni bir eğitim programı ve müfredatı hazırlanacaktır. 2015 yılına kadar 60.000 sivil hava çalışanı yetiştirmesi planlanan ilk etaptaki, iş sırasındaki, tekrarlayan ve ihtisasa dair eğitimlerin tamamını baştan sona kapsayan müfredat, yeni eğitim akademisinde görevlendirilecek 125 eğitmen tarafından öğretilecektir.

Hava uygulamaları becerilerini artırmak için, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeline de AB/Avrupa Hava Emniyeti Ajansı kuralları ve Eurocontrol standartları çerçevesinde eğitim sunulacaktır. Personelin en iyi şekilde birince elden deneyim kazanması için eğitim, AB üyesi ülkelere inceleme gezilerini ve bu ülkelerde stajyerlik imkanlarını içerecektir.