fbpx Türk Ulusal Polisine Orantısız Güç Kullanımını Engelleme Konusunda Yardımcı Olmak | AB Türkiye

Türk Ulusal Polisine Orantısız Güç Kullanımını Engelleme Konusunda Yardımcı Olmak

Arka plan

AB üyesi devletlerdeki polis yöntemlerinden ders çıkarması, Türkiye için AB üyeliği kabul sürecinde büyük önem teşkil etmektedir.  Vatandaşlara orantısız güç kullanılmaması yönündeki anayasal taahhüte rağmen, zaman zaman Türk polisi bu konuda eleştirilmektedir.  Ülke çapında silah kullanımı ile ilgili bir yönerge olmadığı için polisin silah kullanması gerektiği durumlarda sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, Türk Polis Teşkilatının güç kullanımının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS) uygun halde olmasının sağlanmasıdır. Proje özellikle polisler için ortak prosedürler oluşturmayı ve gösterilere müdahale eden polis birimleri için ilgili bir yöntem belirlemeyi amaçlamaktadır.  

Bu hedefe ulaşmak için, Türkiye’deki ve AB üyesi devletlerdeki güç kullanımının karşılaştırması yapılmış, bu sayede en iyi yöntemlerin ve Türk polisinin kullanabileceği alternatif yöntemlerin belirlenmesine olanak sağlanmıştır. Buna ek olarak, güç kullanımıma dair Türk anayasası, ulusal mahkeme ve AİHS kararları detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Proje, güç kullanımına dair AB ilkeleri ile uyumlu olan model bir eğitim programı ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, polisin ateşli silahlar veya herhangi bir güç kullanımında uygulanacak otomatik inceleme prosedürleri de elde edilmiştir.  Ayrıca, polis ve sivil toplum arasında iletişim kanallarının tesis edilmesi de hedeflenmiştir.