fbpx Türkiye | AB Türkiye

Türkiye

1987 yılında Türkiye, o zamanlar Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak bilinen birliğe üye olmak üzere başvuruda bulunmuş ve 1997 yılında AB adayı statüsüne kavuşmuştur.

Türkiye’nin Avrupa’yla entegrasyon serüveni 1959 yılından beri sürmekte olup (nihai olarak 1995 yılında kurulan) Gümrük Birliği’nin aşamalı olarak kurulmasına yönelik Ankara Anlaşması’nı (1963) da içermektedir.

Üyelik müzakereleri 2005 yılında başlamış olsa da, Türkiye, Ankara Anlaşması’nın Ek Kıbrıs Protokolünü uygulama kararı alana kadar sekiz müzakere faslının açılması ve herhangi bir faslın geçici olarak kapanması mümkün olmayacaktır.

Türkiye, Suriye’den gelen benzeri görülmemiş miktarda ve devamlı olarak artan bir sığınmacı akınına uğramaktadır. Bugüne kadar Suriye’den gelen sığınmacı sayısı 2.2 milyonu aşmıştır. Genel olarak bakıldığında Türkiye, dünyada en çok mülteci alan ülke konumundadır ve krizle mücadelede daha şimdiden kendi bütçesinden 7 milyar Euro’yu aşkın bir harcama gerçekleştirmiştir. Komisyon, Suriye’deki durumun yol açtığı krizle koordine bir şekilde mücadele edebilmek için, geçici koruma altındaki Suriyelilerin desteklenmesinde Türkiye’yle işbirliğini artırma girişiminde bulunmuştur. Bunun sonucunda, Ekim ayında Ortak AB-Türkiye Eylem Planı konusunda anlaşmaya varılmış ve Eylem Planı 29 Kasım 2015 tarihindeki AB-Türkiye Zirvesinde yürürlüğe girmiştir. Eylem Planıyla göç dalgalarının düzene sokulması ve düzensiz göçün kontrol altına alınması amaçlamaktadır.

Komisyon, 24 Kasım 2015 tarihinde, bir Komisyon Kararını kabul ederek 3 milyar Euro’luk ek kaynağı toplayacak olan Türkiye Mülteci Aracını kurdu. Bunun ciddi anlamda ek bir destek sağlaması beklenmekte ve Araç, Türkiye ve ev sahibi topluluklarda yaşayan mültecilere sağlanan desteğin verimlilik ve tamamlayıcılığını artırmak amacıyla Birliğin bütçesinden ve AB Üye Ülkelerinden gelen iki yönlü katkılardan karşılanan faaliyetleri koordine edip kolaylaştıracaktır.

TÜRKİYE'DE AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

Türkiye genelinde Avrupa Birliği desteği ile gerçekleşen projeleri incelemek için interaktif haritamızdan yararlanabilirsiniz.

 

IPA Haritası