Türkiye’de Gazeteciliğin suç olmaktan çıkarılması, ifade özgürlüğü ve işyeri haklarının korunması kampanyası

Türkiye’de Gazeteciliğin suç olmaktan çıkarılması, ifade özgürlüğü ve işyeri haklarının korunması kampanyası

Bu proje, Ocak 2017’den itibaren, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu ortaklığında Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) tarafından yürütülmektedir. Amacı, gazetecilerin konumlarının ve bilinçli, bağımsız, eleştirel gazetecilik yaparak topluma hizmet edilmesi konusundaki görevlerini ifa etme kabiliyetlerinin güçlendirilmesidir. Proje, TGS personeli, üyeleri ve muhtemel üyeleri için kapasite oluşturma yoluyla gazetecilerin daha güçlü bir ulusal sendika oluşturulmasını desteklemiştir. Eğitimler; üyelerine etkin ve verimli hizmetler vermesi, onların hakları konusunda kampanya yürütmesi ve iyileştirilmiş çalışma koşullarına yönelik işverenlerle müzakerelerde bulunması için Sendika’nın kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamıştır. Proje kapsamında; IFJ ve ortakları, basın özgürlüğü ve mahkemelerdeki davalar konusunda düzenli olarak raporlar yayınlamış, TGS heyetleri, cezaevlerindeki gazetecilerin durumlarını gözlemek için cezaevi ziyaretleri gerçekleştirmiş, cezaevlerindeki gazetecilerin serbest bırakılması için uluslararası ve ulusal kampanya etkinlikleri düzenlenmiş ve cezaevlerindeki gazeteciler için bir veri tabanı oluşturulmuştur. Proje, medyadaki, kadınlar ve LGBTI aleyhinde nefret dili ve ayrımcılık ile mücadele etmek için TGS üyesi kadınlar tarafından yapılan halk toplantılarının düzenlenmesini de desteklemiştir.

https://europeanjournalists.org/projects/turkey-set-journalists-free/

Foto : http://platform24.org/guncel/1911/-gazetecilik-suc-degildir--demek-de-yasak