fbpx Türkiye'de Yolsuzluğun Önlenmesine ve Ahlak Kurallarının Teşvik Edilmesine Destek | AB Türkiye
against corruption

Türkiye'de Yolsuzluğun Önlenmesine ve Ahlak Kurallarının Teşvik Edilmesine Destek

Organize suç Avrupalı vatandaşlar, işletmeler, devlet kurumları ve genel olarak ekonomi için bir tehdit teşkil etmektedir. Suçlular sınır ötesinde kolaylıkla çalışabildiğinden, Avrupa düzeyinde tutarlı bir eylem geliştirilmesi ihtiyacı doğmaktadır. AB, uygulayacağı müdahaleyi, giderek karmaşıklaşan duruma göre sürekli adapte etmektedir. Bu durum Europol, Eurojust ve CEPOL gibi özel AB ajanslarının gelişimine de yansımaktadır. AB’nin eylemleri, suçun önlenmesinden hukuki yaptırımlara kadar çeşitli uygulamalara dayanmakta olup, aynı zamanda "suç örgütlerinin işledikleri suçlara ilişkin yasal önlemleri uyumlulaştırma"ya yönelik araçlardan güvenilir suç istatistiklerinin elde edilmesi ve Avrupa projelerinin veya uzman ağların finansmanına kadar uzanan çeşitli araçları da kapsamaktadır. Modern organize suçların etkin bir şekilde önlenmesi ve bu tür suçlara karşılık verilmesi için birden çok disiplini kapsayan bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir.

AB, bu zor alanda Türkiye’yi bilişim suçları, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, organize suç tahkikat kapasitesi, suç analizi ve suçun önlenmesi, adli tıp ve tanıkların korunması alanlarında gerçekleştirilen çok sayıda proje ile desteklemektedir. Bu çerçevede ana paydaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı olup, diğer kolluk kuvvetleri ve Adalet Bakanlığı da aktif bir şekilde bu çalışmalara katılmaktadır.

Türkiye, yeni bir Organize Suçlarla Mücadele Stratejisi (2016-2021) ve buna ilişkin bir Eylem Planı (2016-2018) kabul etmiş olup, ilgili Strateji ve Eylem Planı Mart 2016’da yürürlüğe girmiştir. İçişleri Bakanlığı'nın Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı, söz konusu Strateji ve Eylem Planı'nın uygulanması çalışmalarını koordine etmektedir.