Türkiye’deki kalite altyapısının güçlendirilmesi

Türkiye’deki kalite altyapısının güçlendirilmesi

Arka plan

AB ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasının koşulları çerçevesinde, Türkiye’nin yasalarını AB mevzuatıyla uyumlu hale getirmesi ve malların serbest dolaşımını sağlaması gerekmektedir. Bu gereklilik, ticaretteki teknik engellerin kaldırılmasını da içermektedir ki bu Türkiye’nin ürün kalitesi ve standardizasyonu altyapısını AB’ninkiyle uyumlu hale getirmesini gerektirmektedir. Malların serbest dolaşımına yönelik AB yasaları geniş kapsamlı olduğu için, Türkiye’nin sadece yeni yasal çerçeve oluşturulması değil, aynı zamanda uygulanması konusunda da yardıma ihtiyacı olduğu görülmüştür. Her ne kadar daha önceden düzenlenen bir proje, özel ve kamusal sektördeki yetkilileri ve çalışanları uyum süreci konusunda yönlendirmiş olsa da bazı sorunlar çözülememiştir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, malların serbest dolaşımıyla ilgili AB kurallarının uygulanması için, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türkiye Kalite Derneğinin (KalDer) ortaklığında Türkiye’deki kurumsal ve altyapısal çerçevelerin güçlendirilmesidir.

Proje; akreditasyon, standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi ve metroloji/kalibrasyon konularında teknik bilgilerin aktarımının devam ettirilmesini amaçlamıştır. Türkiye yasalarını, ürünlere yönelik sekiz ayrı direktifle uyumlu hale getirme gerekliliği sebebiyle bu aktarım daha da gerekli bir hal almıştır.

Kalite altyapısının doğru uygulanması ve piyasa gözetimi üzerine Türk Akreditasyon Kurumunu (TÜRKAK), Türk Standartları Enstitüsünü (TSE), Ulusal Metroloji Enstitüsünü (UME), uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, üniversiteleri, KOBİ’leri ve sendikaları içeren bir dizi kuruma destek sunulmuştur.

Buna ek olarak, işletmelerde ve tüketicilerde Avrupa standartlarının önemi ve günlük hayata olan etkileri konularında duyarlılık oluşturmak için basını bilgilendirme kampanyası yapılmıştır. Dahası, tüketiciler Keymark, TSE ve CE standardizasyon markalarına dikkat etmeleri konusunda teşvik edilmiştir.

FİNANSMAN SÜRECİ

IPA I (2007–2013)

TAM RAKAMLAR

  • Bütçe: €5.555 milyon € (AB katkısı %100)
  • İl: Ülke geneli
  • Durum: 2013 yılında tamamlandı