fbpx Türkiye'deki Mülteci Krizine Avrupa Birliği'nin Müdahalesi | AB Türkiye

Türkiye'deki Mülteci Krizine Avrupa Birliği'nin Müdahalesi

 

 

Nelere ihtiyaç var?

Türkiye coğrafi konumu nedeniyle birçok mülteci ve göçmen için ilk giriş ve geçiş noktasıdır. Daha önce benzeri yaşanmamış bir mülteci akını sonucunda ülke şu anda yaklaşık 4 milyon kayıtlı mülteciye (yaklaşık 3.6 milyonu Suriyeli olmak üzere) ev sahipliği yapmakta ve onlara insani yardım ve destek sağlamada övgüye değer bir çaba göstermektedir. Diğer kayıtlı mülteciler çoğunlukla Irak, Afganistan ve Somali’den gelmektedir. Türkiye mülteci krizinde en fazla sorumluluk üstlenen ülke olmuştur. Bu durum ev sahibi toplulukları ve ulusal bütçe kaynaklarını önemli ölçüde etkilemiştir.

Biz nasıl yardımcı oluyoruz?

Avrupa Birliği, bu zorlu durumla mücadelesinde Türkiye’ye destek olma konusunda kararlıdır. Avrupa Birliği, insani yardımlar ve kalkınma yardımı için, AB bütçesinden ve Üye Ülkelerden gelen toplam 10.9 milyar Avro katkıyla, 2011 yılında başlayan çatışmalardan beri Suriye krizine yapılan uluslararası müdahalede en büyük bağışçı olmuştur.

Avrupa Komisyonu, kampların dışında yaşayan ve acil yardıma ihtiyacı olanlar ile sağlık yardımına ve eğitim erişimine gereksinim duyanlar başta olmak üzere, ülkelerindeki şiddetten kaçan mağdur durumdaki mültecileri desteklemek için yardım sağlamaktadır. Avrupa Komisyonu'nun Suriye krizine sağladığı destek, acil insani yardımlar ve diğer alanlardaki yardım faaliyetleri dahil olmak üzere 5.3 milyar Avro'yu geçmiştir.

Türkiye'nin göstermiş olduğu üstün gayrete mali açıdan destek olabilmek için bir koordinasyon mekanizmasının gerekliliğinin anlaşılması sonucunda Mart 2016 tarihinde Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı yürürlüğe girmiştir. Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, AB Üye Ülkelerinin Türkiye'de bulunan mültecileri desteklemek için önemli miktarda ek fon sağlanması yönünde yaptığı çağrıya bir cevap niteliğindedir. Program, hem mültecilerin, hem de ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarının kapsamlı ve eşgüdümlü bir şekilde karşılanmasına yönelik olarak tasarlanmıştır. Program, altı öncelikli alanda faaliyet göstermektedir: insani yardım, göç yönetimi, eğitim, sağlık, belediye altyapısı ve sosyo-ekonomik destek.

Program tarafından desteklenen faaliyetlerin uygulanması, insani yardım alanında ECHO (Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları) tarafından; diğer alanlardaki yardım faaliyetleri ise IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı), IcSP (İstikrar ve Barışa Katkı Aracı) ve EUTF (AB Güven Fonu) tarafından yürütülmektedir.

 

 

Faydalı Dokümanlar