fbpx Türkiye'deki Vize Politikası ve Yerel Schengen İşbirliği Ağı | AB Türkiye

Türkiye'deki Vize Politikası ve Yerel Schengen İşbirliği Ağı

Türkiye’de bulunan AB Üye Ülke elçilik ve konsoloslukları Vize Kanununu uygulamakla yükümlüdür. Dış Schengen sınırlarının kontrolü konusunda Üye Ülkeler arasında ortak sorumluluk ve dayanışma vardır.

Halihazırda, 26 Schengen Üye Ülkenin 24’ü Türkiye’de temsil edilmektedir. Türkiye’de temsilciliği bulunmayan Schengen Üye Ülkeler İzlanda ve Lihtenştayn’dır.

Schengen vizesi veren konsolosluk ofisleri: 

 • Ankara:
  Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, İspanya, İsveç. Not: İsviçre konsolosluk ofisini İstanbul’a taşımıştır.

 • İstanbul:
  Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, Slovakya, İspanya, İsveç, Malta (yalnızca İstanbul’da), İsviçre (yalnızca İstanbul’da).
   
 • İzmir:
  Almanya, Yunanistan, İtalya.
   
 • Edirne: 
  Yunanistan

Ortak vize politikası, Vize Kanunu olarak bilinen, Vizelere ilişkin bir Topluluk Kanununu oluşturan, 13 Temmuz 2009 tarih ve (AT) 810/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğüne dayanmaktadır. Vize Kanunu, kısa süreli konaklama ve havaalanı transit geçişleri için verilen vizelere ilişkin usul ve şartları belirlemektedir.

15 Mart 2001 tarih ve (AT) 539/2001 sayılı Konsey Tüzüğü ve sonrasında yapılan değişiklikler, dış Schengen sınırlarından geçerken vize almaları gereken ve bu uygulamadan muaf olan tüm üçüncü ülkelere ilişkin bir liste sunmaktadır. Türk vatandaşları hâlihazırda vize almakla yükümlüdür. 

Vize Kanununun uygulanmasına ilişkin talimatlar, vize başvurularının işleme alınması rehberi ve vize bölümlerinin organizasyonu ve yerel Schengen işbirliği rehberinde daha detaylı şekilde ele alınmaktadır.

Verilen vize sayısı ve AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin jeopolitik önemi göz önünde bulundurulduğunda, Yerel Schengen İşbirliği (YSİ), Üye Ülkelerin vize vermek konusunda uyumlu bir yaklaşım sergilemesini sağlayan önemli bir bilgi ve deneyim paylaşım platformu olarak görülmektedir. 

Schengen vize sistemini, başta Türkiye’nin farklı yerlerinde bulunan iş adamı dernekleri ve yerel ticaret odaları olmak üzere daha geniş bir kitleye açıklamak üzere umuma açık toplantılar düzenlenmektedir.

Türkiye’deki YSİ, AB Vize Kanunu çerçevesinde uyum çalışmalarına devam etmektedir. Özellikle de halihazırda devam eden vize serbestleştirme diyaloğu ve Geri Kabul Anlaşmasının yürürlüğe girmesi göz önünde bulundurulduğunda, Türk kamu yönetiminin Schengen Vize Rejimine yaklaşımı kritik durumunu korumaktadır.

Nihai bir sonuca varılana kadar YSİ, vize serbestleştirme sürecini yakından takip edecektir.

 

Yıllara göre Schengen vizeleri veriliş sayıları

  C-Vize Başvuru Sayı.

C-Verilen Vize Sayı.

Verilmeyen Reddedilme Oranı
(%)
2011 568,917 550,338 28,007 4,90
2012 655,205 611,562 29,383 4,40
2013 766,610 586,848 33,811 4,40
2014 824,432 750,968 33,353 4,62
2015 899,851 853,724 34,129 5,35
Total 3,715,015 3,353,440 158,683 4,73

 

 

Avrupa Birliğinin kısa süreli konaklamalar (üç aya kadar) için ortak bir vize politikası olup, söz konusu politika Schengen Vizeleriyle uygulanmaktadır. Dış sınırları geçmek için vatandaşlarının vize alması gereken ve/veya bu uygulamadan muaf olan ülkelere ait liste kabul edilmiştir. Genel olarak bakıldığında, Schengen ülkelerinden biri tarafından verilen kısa süreli konaklama vizesi, bu vizeye sahip olan kişiye, 26 Schengen ülkesine, 180 günlük herhangi bir dönem içerisinde 90 güne kadar seyahat etme hakkı tanımaktadır. Bu süreyi aşan vizeler, ulusal uygulamalara tabidir. Türkiye, vize alma şartı bulunan ülkeler arasındadır.

Türk vize politikası, AB politikası ile büyük ölçüde uyumlaştırılmıştır. Fakat vize politikası politik ve ticari önceliklerden büyük ölçüde etkilenmekte ve buna bağlı olarak AB negatif listesinde bulunan ülkeleri de kapsamaktadır. Bu durum, AB ve Türkiye arasındaki ilişkinin vize listelerinin uyumlaştırılması açısından daha da karmaşık hale gelmesine sebep olmaktadır.

Avrupa Birliği, 16 Aralık 2013'te Türkiye ile Vize Serbestisi Diyaloğunu başlatmıştır.

Faydalı Dokümanlar