fbpx Türkiye’nin AB İç Elektrik Piyasasına tam entegrasyonu | AB Türkiye
Electric wires under clouds

Türkiye’nin AB İç Elektrik Piyasasına tam entegrasyonu

TR0702.05 - Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağına (ENTSO-E) Senkron Bağlantı için Türkiye Elektrik Sisteminin Frekans Kontrol Performansının İyileştirilmesi

Genel amaç, Türk elektrik piyasasının AB İç Elektrik Piyasasına tam olarak entegre edilmesidir. Bu proje sayesinde Türk elektrik şebekesi ile ENTSO-E Kıtasal Avrupa Senkron Alanı arasında kurulan paralel deneme bağlantısı üzerinde olumlu ilerlemeler kaydedilmiştir. Şebekelerin birlikte işlerliğinin sağlanması ve gelecek yıllarda elektrik arzının güvence altına alınması amacıyla projeye Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye tarafından yapılan katkılar sayesinde yatırım ihtiyaçları ve masraflı yedekleme önlemleri önemli ölçüde azaltılmıştır. Türk elektrik piyasası halihazırda AB iç elektrik piyasasının bir parçası haline gelmiştir. ENTSO-E ile Türkiye arasındaki ticari alışveriş başarılı bir şekilde devam etmektedir.