fbpx Türkiye’yi AB elektrik şebekesine bağlamak | AB Türkiye
Different colors of plugs trying to enter a socket

Türkiye’yi AB elektrik şebekesine bağlamak

Arka plan

1975 yılında Türkiye kendi elektrik şebekesinin ülkeler arasında elektrik akımının sorunsuzca sürdürülmesini sağlayan Avrupa elektrik şebekesine senkronize edilmesi hususunu ortaya atmıştır.

2000 yılında ise Türkiye Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağına (ENTSO-E, eski adıyla UCTE) katılmak üzere destek görmüş, şebekelerin senkronizasyonu için teknik şartların hazırlanması yönünde öneriler yapılmıştır. Bu kısıtlamaların kaldırılması artık Türkiye ile AB Üyesi Ülkeler arasında ticari ve fiziki elektrik alış verişi yapılabileceği anlamına gelmektedir. Senkronizasyon ayrıca Türkiye’de elektrik kalitesi ve güvenliğini de arttırmıştır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Projenin amacı güç ve frekans kontrolüne, kararlı durum şartları ve geçici kararlılık şartlarına ilişkin sorunların giderilmesi yoluyla Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına, Türkiye’nin elektrik şebekesini gelecekte ENTSO-E ile birlikte paralel operasyonlar yapabilmek üzere hazırlanmasında destek olunmasıdır.

Proje Türkiye’deki enerji santrallerinde halen kullanılmakta olan kontrol sistemleri modelinin daha da geliştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bunun başarılması için Türkiye elektrik sisteminin değerlendirilmesi için uygun test prosedürleri ve yöntemleri geliştirilmiştir. Daha sonra enerji santrallerinde ana regülatör, türbin regülatörleri, jeneratör ikaz sistemi, otomatik voltaj regülatörü ve güç sistemi dengeleyici üzerinde testler yapılmıştır. Sistem toparlanma yetenekleri ve ada modunda operasyon becerileri de ayrıca incelenmiştir.

Proje Türk elektrik şebekesinin ENTSO-E’nin kıtasal şebekesi ile paralel deneme enterkonekte bağlantısını iyileştirerek yatırım ve yedek önlem maliyetlerini azaltmıştır. Türk şebekesinin Bulgar ve Yunanlı komşularıyla uyumlu hale gelmesi sayesinde elektrik tedarik geleceği artık daha güvenli hale gelmiş olup bu üç sistem arasında tüm yönlerde ticari olmayan elektrik değiş tokuşları hali hazırda gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.

FİNANSMAN DÖNEMİ

IPA I (2007–2013)

TEMEL RAKAMLAR

  • BÜTÇE: 2.5 milyon avro (AB katkısı 2.5 milyon avro)
  • BÖLGE: Tüm Türkiye
  • DURUM:  2012'de tamamlandı