fbpx “Tutunduklarımız : İstanbul Sözleşmesi” projesi | AB Türkiye
“Tutunduklarımız : İstanbul Sözleşmesi” projesi

“Tutunduklarımız : İstanbul Sözleşmesi” projesi

“İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını kendimize görev edindik. AB bunu mümkün kıldı”

“Tutunduklarımız : İstanbul Sözleşmesi” projesi

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 11 Mayıs 2011’de Istanbul’da kocaman bir adım atıldı.

Avrupa Konseyi’nin Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Sözleşmesi İstanbul’da imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti bu anlaşmayı imzalayan ilk ülke oldu. Sözleşme 2014’te yürürlüğe girdi.

İstanbul sözleşmesi sayesinde kadınlar onları koruyacak kuvvetli bir yasal araç elde ettiler. Artık devlet şiddeti önleme, kadınları koruma, suç işleyenleri kovuşturmakla yükümlüdür. Ayrıca kadınlara yönelik şiddeti önlemek için bütüncül politikaları geliştirmekle görevlidir.

Ancak imzası 5 sene önce atılmış olmasına rağmen İstanbul Sözleşmesi’nin varlığı, içeriği ve nasıl çalıştırılacağı konusunda farkındalık kadın örgütler arasında bile daha tam olarak yaratılabilmiş değil..

Bu durumu değiştirmek için, Türkiye’nin en eski kadın örgütü olan Türk Kadınlar Birliği, Avrupa Birliği’nin desteğiyle bir bilinçlendirme ve aktifleştirme kampanyası başlattı. “Tutunduklarımız : İstanbul Sözleşmesi” projesi Aralık 2015’te başladı.

80 ilde şubesi olan Türk Kadınlar Birliği, kendi ve üyeleri başka kadın dernek temsilcileriyle  2’şer günlük 7 ayrı seminerde buluşuyor. İstanbul Sözleşmesini tanıtmak ve uygulamasını sağlayacak stratejik planı oluşturmak için hep birlikte çalışıyorlar.

Her toplantı Türk Kadınlar Birliği yetkililer için aynı zamanda her bir ilde yerel kamu yetkilileri ve basın ile buluşmak için bir fırsat teşkil ediyor. Konu ne kadar az bilinse de her seferinde büyük ilgi çekiyor ve yerel medyada büyük yankı uyandırıyor.

2 günlük seminer bitince yeni bir grup kadın İstanbul Sözleşmesi gücünü yanına almış oluyor. Kamu yöneticilerinden ne talep edebileceklerini, Sözleşme uygulamasını takip edebilmek için hangi veri toplanması gerektiğini öğreniyor. Proje bitince 350’ye yakın sivil toplum örgütü mensupları İstanbul Sözleşmesi’ni tam anlamıyla kavramış olacak ve kendi illerinde de bu bilinci yaymaya devam edebilecek.

İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanışının denetimini yürüten uluslararası uzman grubu GERVIO Mart 2016’da taraf olan devletlere bir soru formu iletti. Mart 2017’ye kadar Türkiye Cumhuriyeti bu konuda sunacağı bu rapora, Türk Kadınlar Birliği ise Avrupa Birliği yardımıyla yürütüğü bu proje sayesinde benzer bir gölge raporu oluşturmayı hedefliyor.

Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci Uğurman Avrupa Birliği desteğinin hayati olduğunu vurguluyor. “Sivil toplum örgütleri finansal anlamda hayal ettikleri projeleri gerçekleştirmek için yeterince destek bulamıyor. Avrupa Birliği’nin katkılar sayesinde projeyi hak ettiği boyutta gerçekleştirebildik. Mesela gereken yayınları oluşturabildik” diyor. Proje ekibinden Sevna Somuncuoğlu, “AB özelikle bu projeye gereken  insan kaynağınıı ayırabilmemizi ve onu sürdürülebilir kılmamızı sağladı” diye ekliyor.

Proje künyesi

Fon : EIDHR 2014 – Sektör : Civil Society 

Hang On: İstanbul Convention – Uygulandığı iller : Ankara, Kırklareli (Edirne, Tekirdağ), Çanakkale, İstanbul (Sakarya, Kocaeli), Bolu, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Isparta, Antalya, Muğla, Denizli, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Hatay, Antep, Mardin, Ordu (Ünye), Trabzon, Gümüşhane, Erzurum, Iğdır, Amasya, Nevşehir, Kayseri, Konya (Karaman)           

Süre : 01/02/2016-01/02/2017 (12 months)          

EU katkısı : 149,821.93    

Toplam bütçe : 157,706.93