fbpx Üç nehir havzasında yönetim planlarının ve su verimliliği önlemlerinin hazırlanması | AB Türkiye
Büyük Menderes üzerinde bir kayık

Üç nehir havzasında yönetim planlarının ve su verimliliği önlemlerinin hazırlanması

Arka plan

Türkiye hala su kaynakları yönetimi konusunda, hem çevresel hem de ekonomik yönleri kapsayan bütünsel bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır. Yağışlardaki düşüş ve kirlilikteki artış, bazı bölgelerde su kaynakları üzerindeki baskıyı artırmıştır.  Su dağıtım sistemleri, yaklaşık %45’lik kayıp oranıyla diğer gelişmiş ülkelerdeki %10’luk ortalamanın oldukça üstünde olup çoğunlukla verimsizdir. Su kaynaklarını şimdiki ve gelecekteki nesiller için korumak amacıyla, hem ekonomik hem de sosyal ilerlemeyi barındırarak suyun verimli, makul ve hakkaniyetli kullanımının sağlanmasını için bir dizi geçici hedefe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hedefleri gerçekleştirmek için, kurumlara ekonomik yaklaşımların uygulanması konusunda yardım edilmesi, nehir havzası yönetimi planlaması ve su kalitesi ve miktarı konularında uygun maliyetli önlemler alabilmeleri için gerekli araçların tedarik edilmesi gerekmektedir.

 

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

AB’nin su çerçevesi direktifinin ekonomik koşullarını sağlama ana hedefinin bir parçası olarak bu proje, Türkiye’de iyi su durumu elde etmek, su verimliliğini güvence altına almak ve bu amaç doğrultusunda ekonomik araçlar geliştirmek için dokuz spesifik alanda yoğunlaşacaktır.

Bu alanların ilki ve en önemlisi, AB’nin Su Çerçevesi Direktifinin tümüyle uygulanması, su kaybı ve kaçağı kontrolü ve suyun yeniden kullanımı konularında Türkiye’de yasa için mevzuat taslağı hazırlamaktır. Projenin bir başka önemli çıktısı da Akarçay, Batı Akdeniz ve Yeşilırmak nehir havzaları için nehir havzası yönetimi planlarının tamamlanması olacaktır.

Ayrıca Maritza/Ergene, Konya, Büyük Menderes ve Susurluk nehir havzalarında su ekonomileri üzerine genel bir anket yapılacaktır.  Su tarifeleri ve diğer sosyoekonomik konuların ele alınması, ülkenin farklı su ekonomisi özelliklerinin genel olarak nitelendirilmesine ve AB şartlarıyla uyumlu sürdürülebilir su yönetimi için uygun ekonomik araçlar geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

Türkiye’deki tüm nehir havzalarında ekonomik analizler yapmak için gereken tüm faaliyetleri gerçekleştirmelerini sağlamak için Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeline eğitim verilecektir.