fbpx Uyuşturucu ile Mücadelenin Güçlendirilmesi | AB Türkiye
Uyuşturucu ile mücadelenin güçlendirilmesi

Uyuşturucu ile Mücadelenin Güçlendirilmesi

Arka plan

Türkiye’nin, özellikle yasa dışı opiat ve eroin ticaretinin olduğu uyuşturucu trafiği rotasının ortasında yer alması, ülkenin uyuşturucu karşıtı çabalarını artırmasını ve AB’nin mücadeleleriyle tamamen uyumlu hale getirmesini gerektirmektedir. AB bu ilgili amaçlara, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin (TUBİM) kurulmasını ve AB politikalarıyla uyumlu bir ulusal uyuşturucu stratejisi geliştirilmesini destekleyerek katkıda bulunmuştur. Veri toplama, analiz ve kanıtlara dayanan politikalar ve koordinasyon sadece Türkiye için değil, daha geniş bir bölge –için çok önemli bir savaş olan uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede büyük önem taşımaktadır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin odağı, TUBİM’i Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezine (EMCDDA) tam katılımı konusunda hazırlamak ve Türkiye’nin uyuşturucu karşıtı mevzuatını AB şartlarıyla uyumlu hale getirmektir.

Becerilerini artırmak ve diğer yerlerdeki en iyi uygulamalar konusunda fikir sahibi olmalarını sağlamak için TUBİM yetkilileri, Almanya ve Yunanistan’daki ortak AB kurumlarıyla çalıştaylara ve inceleme gezilerine katılmıştır. Bu, EMCDDA’nın ulusal bir odağı olan TUBİM’in kurumsal yapısının güçlendirilmesini sağlamıştır.

Buna ek olarak TUBİM, ülke çapında tedavi, adli tıp laboratuvarları ve arz azaltma hususlarında veri toplama yöntemlerini geliştirmiş ve EMCDDA normlarıyla uyumlu hale getirmiştir.

Ayrıca uyuşturucu bağımlılığının önlenmesi ve azaltılması ve uyuşturucu bağımlılığına müdahale konularında uygun yöntemlerin kullanıldığı bilimsel çalışmaları teşvik etmiştir.

Dahası, STÖ’lerin ve basının, sosyal taraflar olarak uyuşturucunun önlenmesi alanındaki sorumlulukları konusunda daha duyarlı hale gelmeleri sağlanmıştır.