Veri Koruma

Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi (EEAS) ve Delegasyonları, kişisel verilerin topluluk kurumları ve birimlerince işlenmesiyle ilgili olarak bireylerin korunmasına ve bu tür verilerin serbest dolaşımına dair (EC) 45/2001 sayılı tüzük ile birliğin dışişleri ve güvenlik politikasından sorumlu yüksek temsilcisi’nin 8 Aralık 2011 tarihli kararı uyarınca EEAS’ta uygulandığı üzere, kişisel verileri işlemektedir.

Veri korumaya ilişkin yasal çerçeve hali hazırda yenilenme aşamasında olup revize edilmiş kurallar 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlük kazanacaktır.

Kişisel veri transferi halinde kişisel verileri alanların, yukarıda belirtilen tüzük hükümleri uyarınca bu verileri gereken ihtimamla ele almaları gerektiği hatırlatılır.

 

EEAS Gizlilik Beyanı - Dış ortaklara ait irtibat bilgisi ayrıntıları
EEAS Gizlilik Beyanı - Toplantı ve etkinliklere ilişkin işleme operasyonlarında kullanılmak üzere
EEAS Gizlilik Beyanı - AB Delegasyonu'na gelen ziyaretçilerin kaydı