fbpx Yakma Tesislerinin Çevresindeki Hava Kalitesinin Artırılması | AB Türkiye
fabrika

Yakma Tesislerinin Çevresindeki Hava Kalitesinin Artırılması

Arka plan

Türkiye’de, AB’nin büyük yakma tesislerine yönelik direktifi kapsamına giren yaklaşık 100 tesis bulunmaktadır.  Direktifin amacı, bu tesislerdeki emisyonu sınırlandırarak hava kalitesini artırmak ve hava kirliliğinin neden olduğu sağlık problemlerini azaltmaktır. Türkiye’nin AB katılım süreci kriterleri arasında çevreyle ilgili gerçekleştirmesi gereken sorumluluklarının bir parçası olarak, bu tesislerin durumlarının acilen tanımlanması ve direktifin koşullarıyla uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, AB’nin büyük yakma tesisleri direktifini yerine getirebilecek kapasiteye getirilmeleridir.

Paydaşların yardımıyla mevcut yakma tesislerinin listesi hazırlanacaktır. Bu liste tesislerin, emisyon seviyelerinin, kullandıkları teknolojilerin, işleme yöntemlerinin ve yakıt tiplerinin kaydını tutacaktır.

Direktifi uygulamanın toplumsal, çevresel ve ekonomik sonuçlarını ölçmek için, düzenleyici etki analizleri gerçekleştirilecektir.  Kayda değer bir bölümü özelleştirilmiş olan bu tesislerin büyük bir kısmının uyumlu hale gelebilmesi için büyük yatırımlar gerektiğinden, etki analizleri ve finansal analizler hayati önem taşımaktadır.

Sonrasında, Türkiye’de direktifin uygulanabilmesi için gereken kurumsal ve teknik kapasiteleri desteklemek amacıyla ilgili kurumlardan personeller üye ülkelere inceleme gezilerine katılacaklardır. Ayrıca, paydaşların bilincini artırmak için çalıştaylar da organize edilecektir.