copyright

Yaratıcı ve telif haklarına dayalı endüstrileri destekleyerek telif hakları sisteminin güçlendirilmesi

Arka plan

Küresel düzeyde ve özellikle Avrupa Birliğinde, hükümetlerin ve yaratıcı sektörlerin gün geçtikçe sanat, kültür, teknoloji ve ekonominin birleştiricisi olması yönündeki önemini daha çok vurguladıkları yaratıcı ve kültürel ekonomiler, küresel ekonominin önemli ve büyüyen bir kısmı olarak görülmektedir. Türkiye’de, 2007 yılında sona eren bir yıllık AB destekli program çerçevesinde, fikri mülkiyet haklarının düzenlenmesi ve uygulanmasında ve korsanla mücadelede gözle görülür bir ilerleme kaydedilmiştir. Projenin sonuçları arasında, fikir ve sanat eserleriyle ilgili mevcut mevzuatın değiştirilmesi üzerine bir yasa tasarısı bulunmaktadır. Ancak, başka yerlerdeki fikri mülkiyet alanındaki teknolojik gelişmeler ve ilerlemeler, alana yeni zorluklar getirmiştir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Projenin amacı, yaratıcı ve telif haklarına dayalı endüstrileri desteklemek için daha etkili bir telif hakları sistemi oluşturmaktır.

İdari kapasiteyi artırmak; mevcut uygulama mekanizmalarının pekiştirilmesini, icra organları arasındaki koordinasyonun artırılmasını, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesini ve uluslararası gelişmeleri takip edebilmeleri için Kültür Bakanlığının altındaki Telif Hakları Genel Müdürlüğünün yetkililerine uzmanlık kazandırılmasını içerecektir.

Bu adım, Türkiye’deki telif hakkı yasasının ve ilgili mevzuatın incelenmesinden ve yetkililerin AB’nin en iyi uygulamalarını Türkiye’deki yasalara uyarlayabilmeleri için inceleme gezileri yapmalarını içeren müzakere sürecinden oluşacaktır.

Proje kapsamında sanat, akademi, bilim kurumları, özel sektör ve diğer paydaşlar arasında daha yoğun, sistematik ve geniş kapsamlı işbirlikleri teşvik edilecektir. Buna ek olarak, etkili bir telif hakları sistemi ile yaratıcı ve telif haklarına dayalı endüstriler arasındaki bağın önemi hakkındaki duyarlılığı artırmak için, özel ve kamusal girişimciler teşvik edilecektir.

Üçüncü bir unsur, telif hakları lisanslarının karmaşıklığını azaltarak meslek birliklerinin daha şeffaf hale getirilmesini ve böylece etkili ve adil lisanslama ve dağıtımın oluşturulmasını hedeflemektedir.

FİNANSMAN SÜRECİ

IPA I (2007–2013)

TÜM RAKAMLAR

  • Bütçe : 2 milyon avro (AB katkısı 1,9 milyon avro)
  • İl: Ülke geneli
  • Durum: Henüz başlamadı