fbpx İş yaşamında cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi | AB Türkiye
İş yaşamında cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi

İş yaşamında cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi

Arka plan

Cinsiyet eşitliğinin AB’nin sosyal ve istihdam politikalarının en önemli prensiplerinden biri olmasından dolayı, Türkiye’deki yasaların AB yasalarıyla uyumu sürecinde bu sorun özel bir odak noktası olmuştur. Büyük bir ilerleme kaydedilmiş, AB normları ve şartlarıyla uyuşmazlıklar belirlenmiş ve genel bilinç artırılmıştır. Türkiye, AB’nin cinsiyet eşitliği normlarıyla uyum sürecini tamamlamak için çabalarken, özellikle içtihat hukukuyla ilgili çalışmalarla ilgili kalan adımları zamanında tamamlaması ve ilgili kurumların güçlendirilmesi için uzman desteği gerekmiştir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, Türkiye’deki mevzuatı AB cinsiyet eşitliği gereklilikleriyle uyumlu hale getirmek ve bunları uygulamakla yükümlü kurumların kapasitelerini artırmaktır.

Bu proje kapsamında, iki AB ülkesinden uzmanlar, Türk meslektaşlarına cinsiyet eşitliği ve eşit fırsatlar üzerine var olan AB direktifinin ve Avrupa Adalet Divanının ilgili içtihat hukukunun analizleri konusunda yardım etmiştir. Bu yaklaşım, önemli iş, memuriyet ve sosyal güvenlik yasalarındaki eksikliklerinin belirlenmesini sağlamıştır. Uzmanlar, daha sonra sosyal tarafların ve kamu kuruluşlarının yeni yasalar hazırlarken göz önünde bulundurabilecekleri yasa önerileri ve değişiklikleri üzerine rapor hazırlamıştır.

Projenin başka bir sonucu ise, T.C. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) ve Devlet Personel Başkanlığının insan kaynakları kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunulmasıdır. Personel kapasitesinin artırılmasının, bu kurumların AB yasalarıyla uyumun sağlanmasının birincil sorumluları olması ve bu sebeple iş dünyasında cinsiyet eşitliğinin desteklenmesinde çok önemli rol oynamaları sebebiyle projenin ana hedefinin başarıya ulaşması için oldukça kritik olduğu görülmüştür.

Son olarak, iş dünyasında cinsiyet eşitliğinin gerekliliği konusundaki bilinci artırmak için cinsiyet eşitliği konusunda en duyarlı firmaların seçildiği bir yarışmanın da içinde bulunduğu bir tanıtım kampanyası yapılmıştır. T.C. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, bu yarışmayı düzenlemeye devam etmiştir.

FINANCING PERIOD

IPA I (2007–2013)

FACTS AND FIGURES

  • Budget: €1 million (EU contribution €950,000)
  • Province: Nationwide
  • Status: Completed in 2012