fbpx İş yaşamında kadının desteklenmesi | AB Türkiye
İş yaşamında kadının desteklenmesi

İş yaşamında kadının desteklenmesi

Arka plan

2012 yılında, kadınların iş gücündeki payı, AB ve OECD değerlerinin oldukça altında, sadece %29,5 oranında seyretmiştir. Bir iş yeri sahibi olmak konusunda erkekler ve kadınlar arasında bariz farklılıklar bulunmakta ve Türkiye’deki büyük bankaların hesaplarına göre, kadınların sahip olduğu KOBİ’ler, bankaların portföylerinin yalnızca %0,5-5’ini oluşturmaktadır. Bölgede kadınların iş gücüne katılım oranının en düşük olduğu yerlerden biri olan Türkiye’de, kadın girişimcilerin desteklenmesi, hem genel olarak işsizlik sorununun ele alınmasını hem de daha spesifik olan kadınların işsizlik probleminin ve ayrıca ülkedeki ekonomik büyümenin desteklenmesinin ele alınmasını sağlayacaktır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Projenin amacı, kadınların sahip olduğu ve kadınlar tarafından yönetilen iş yerlerine finansal, teknik bilgi içeren ve finansal olmayan konularda iş danışmanlık hizmetleri sunarak kadınların iş gücü piyasasına katılımını desteklemektir.

Proje kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) tarafından, kadınların sahip olduğu ve kadınlar tarafından yönetilen işletmelere ayrılan kredi limitinin hacminin 300 milyon €’ya ulaşması beklenmektedir. Bu kredi limitleri sayesinde, finans kurumlarından en az 12.000 kredi ödemesi yapılmasının sağlaması beklenmektedir. Ayrıca, kredi çeken kurumlara AİKB’nin kredi limitinde gerçekleştirilen uygun kredi portföyü kayıplarını telafi edebilmeleri için, AB tarafından ortaklaşa finans edilen portföyün %10’una kadar birinci ve ikinci kayıp riski karşılaması da sunulacaktır.

Kredi çekenlere, kadınların sahip olduğu ve kadınlar tarafından yönetilen işletmelere kredi verilmesinin başlatılması veya yaygınlaştırılması için ve kadın girişimcilere spesifik ve uyarlanmış ürünlerin oluşturulması için kurumsal yapı ve prosedürler geliştirmeleri konusunda da yardım edilecektir.

Son olarak, kadın girişimcilere yerel ve uluslararası rehberlikler aracılığıyla, finansal gereksinimlerini belirlemelerine yardımcı olmak için tanı yardımı, işlerini en iyi şekilde kurabilmeleri için teknik bilgi desteği, girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi, satış, pazarlama ve finansal yönetim ve devam eden iş sırasında rehberlik ve danışma yardımlarını içeren küçük işletme destekleri sunulacaktır. Kadınların sahip olduğu ve kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’lere, iş geliştirme faaliyetlerinde yardımcı olmaları için bir danışman havuzu oluşturulmuştur. İstihdam ve kadınlar için bir fırsat olması yönleriyle, girişimcilik hakkında duyarlılık oluşturmak için (potansiyel) kadın girişimcilerin ilgi duyduğu konularda “İş Hayatında Kadınlar” seminer dizisi geliştirilecek ve organize edilecektir.

FINANCING PERIOD

IPA I (2007–2013)

FACTS AND FIGURES

  • Budget: €38 million (EU contribution €32.3 million)
  • Province: Nationwide
  • Status: Ongoing (completion expected in 2020)