fbpx İş yaşamında sosyal diyaloğun geliştirilmesi | AB Türkiye
İş yaşamında sosyal diyaloğun geliştirilmesi

İş yaşamında sosyal diyaloğun geliştirilmesi

Arka plan

Türkiye, özellikle 1950’lerden bu yana endüstriyel ilişkilerde önemli bir rol oynayan sosyal diyalog ve sendika geleneğine sahiptir. Ulusal düzeyde sosyal diyalog mekanizmasının bulunmasına rağmen bunlar etkili bir şekilde faaliyet göstermemektedirler. Bunun başlıca nedenleri, sendikal haklara ilişkin belirli yasal düzenlemeler, sosyal taraflar arasındaki iş birliği kültürünün eksik olması ve bunların yanı sıra kendi taraflarındaki bazı sınırlamalardan kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak, yüksek orandaki kayıt dışı istihdam birçok çalışanın sendikalara ve sosyal diyalog mekanizmalarına erişimlerini engellemektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin genel hedefi, sosyal taraflar ve ilgili kamu kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla ve önemi üzerine her düzeyde farklılık yaratarak Türkiye’de her düzeyde sosyal diyaloğu teşvik etmektir. T.C. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu proje, örgütlü emek, işçi ve örgütlü olmayan işveren ve aynı zamanda sendikalarla anlaşan resmi kurumları hedef almaktadır.

Bütün düzeylerde sosyal diyalog için kurumsal kapasite geliştirmek için katılımcılar, uluslararası çalışma standartlarında eğitim ve en iyi uygulamaları
üçlü/ikili sosyal diyalog mekanizmaları, iş konseyleri ve işçi temsilciliklerinde alacak ve öğreneceklerdir. Ayrıca, genel müdürlüğün BT sistemleri daha iyi veri toplama ve analiz için geliştirilmiş olacaktır.

Başka bir etkinlik, büyük ve küçük işletmelerden bir dizi temsilcilerin yer alacağı çalışma gruplarından oluşacaktır ve ikili sosyal diyalog mekanizmalarının en iyi uygulamaları belirlemek ve bunları daha düşük düzeylere aktarmanın yollarını bulmak üzerine çalışacaklardır. Buna ek olarak, örgütsüz işçilerin bu mekanizmalara dahil olması üzerine de çalışmalar yürütülecektir.

Uygulama düzeyinde ikili komiteler, çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği ve sabit olmayan çalışma saatleri gibi belirli konuları ele almak üzere belirli sektör veya işletmelerde kurulacaktır. Onlar ayrıca, ortak yönetim sendika planlarının tasarlanması ve uygulanması, sosyal diyaloğun geliştirilmesi, pilot çalışma konseylerinin kurulması ve farklı düzeylerde çalışan katılımı ve ortaklığının sağlanması üzerine odaklanacaktır.

Sendikal haklar konusunda halkın bilinçlendirilmesi için ayrıca kapsamlı bir tanıtım kampanyası planlanmaktadır. Bu faaliyetler bir kısa film yarışması, ulusal ve yerel medya reklamları ve sosyal ortaklar tarafından sosyal medya kullanımının teşvikini içerecektir. Dahası, sosyal diyalog mekanizmalarının açısından en iyi küçük ve orta ölçekli işletmelerin belirlemek için bir yarışma yapılacaktır.

Uluslararası Çalışma Örgütü ile doğrudan sözleşme ile yürütülecek olan projede, sosyal diyalog mekanizmalarını geliştirmek ve şube ile şirket düzeyinde sosyal diyaloğun artırılması için sosyal ortaklara yönelik bir hibe programı yer alacak.

FİNANSMAN SÜRECİ

IPA I (2007–2013)

TEMEL RAKAMLAR

Bütçe: 3.5 milyon avro (AB katkısı 3.15 milyon avro)

Bölge: Ülke genelinde

Durum: Devam eden (2016 yılında tamamlanması bekleniyor)