fbpx Yeni kamu denetçisi ofisine yardım | AB Türkiye
KDK logo

Yeni kamu denetçisi ofisine yardım

Arka plan

2012 yılında, bir anayasa değişikliği gerektiren uzun bir sürecin ardından, Türkiye'nin AB uyum sürecinde önemli bir adım olarak ilk bağımsız kamu denetçisini atamıştır. Kamu denetçisi, kamu hizmetlerinin denetlenmesi ve vatandaşların mahkemelere başvurmasına gerek kalmaksızın devlet ve vatandaşlar arasındaki tartışmaların çözümlenmesinden sorumludur. Bu yeni kurum, sorunların çözülmesi için alternatif bir yöntem sunmakta olup ülkedeki uzlaşma kültürünün oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Türkiye’nin kamu denetçiliği deneyimi yoktur, bu nedenle bir AB üyesi ülkedeki benzer bir kurum ile eşleştirme programı aracılığıyla bu yeni kuruma acil destek sağlanması gerekmektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Türkiye'de kamu otoritelerinin performansını hukuk, insan hak ve özgürlüklerine saygı, şeffaflık ve adalet ve iyi yönetişim açısından desteklemek ve geliştirmek için daha geniş çabalarının bir parçası olarak, bu projenin amacı AB standartları ve Paris insan hakları kurumları prensipleri ile uyumlu olarak bu yeni kurulan kamu denetçiliği kurumuna destek vermektedir.

Proje üç tane önemli ve birbiriyle ilgili alana odaklanmaktadır: yeni ofis için kapasite oluşturulması ve kurumsal yapının kurulması, mevzuatın analiz edilmesi ve sonrasında iyileştirilmesi ve tanıtım faaliyetleri ile kamu denetçiliği hakkında halkın bilinçlendirilmesi.

Çalışanlara AB’nin en iyi uygulamaları ve uzmanlıkları hakkında bilgi vermek için AB’deki ilgili kurumlara çalışma ziyaretleri ve işe yerleştirmeler organize edilecektir. Bir yönetim planı ve her personel üyesi için kesin iş tanımları ve sorumluluklar tanımlanacak ve dahili prosedürler ve kurallar tasarlanacaktır.

Kamu denetçiliğini veya yeni ofisin çalışmasını destekleyen kanunlarda herhangi bir eksikliğin incelenmesi ve tespit edilmesi için bir izleme birimi kurulacaktır. Herhangi bir sorunun tespit edilmesi ve buna çözüm bulunması için atölyelere katılmaları için çeşitli paydaşlar davet edilecektir. Bir sonuç raporu, gerektiğinde yasaların değiştirilmesi beklentisi ile hükumet ve muhalefet partileri sunulacaktır.

Kamu denetçisinin çalışmalarını teşvik etmek amacıyla, kapsamlı bir tanıtım kampanyası medya aracılığıyla ve internet üzerinden yapılacaktır. Vatandaşların hakları konusunda broşürler ve el kitapları 81 ilde ve 892 ilçede dağıtılacak.