Yerel insan hakları kurullarının çalışmalarınının desteklenmesi ve kadın haklarının bilinçlendirilmesi

Yerel insan hakları kurullarının çalışmalarınının desteklenmesi ve kadın haklarının bilinçlendirilmesi

Arka plan

2012 yılında kurulan Ulusal İnsan Hakları Kurumu, insan hakları konusunda çalışan devlet kurumlarının koordinasyon organıdır. Sivil toplumda yaptığı işlerle itibar kazanmış olmasına karşın, gönüllü çalışan yerel STÖ’leri da içeren 81 il ve 891 il altı insan hakları kurumunun etkililiği konusunda bazı endişeler bulunmaktadır. Örneğin, kurumlarda insan hakları ihlali iddialarını nasıl değerlendirecekleri ve nasıl müdahale edecekleri konularında bir standart bulunmamaktadır. Kadınların insan hakları konusunda da daha fazla duyarlılık geliştirecek çabalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Ulusal İnsan Hakları Kurumu tarafından yönetilen bu projenin nihai amacı, toplumdaki insan hakları konusundaki genel anlayışı artırmaktır. Projenin ana odaklarından biri; kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılım haklarını vurgulama ihtiyacı ile aile içi şiddet ve namus cinayetlerini önlemek için gereken her türlü önlemin alınmasıdır.

Proje üç unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki, şikayetlerin ele alınışı ve insan hakları vakalarının il ve il altı seviyelerde izlenmesi konularında standartlar koymayı hedeflemektedir. Bu da gerekli insan hakları ihlali iddialarının kayıt altına alınması için gereken prosedürlerin sağlanması adına, il ve il altı insan hakları kurumlarında belirlenen üyelerin eğitilmesini içermektedir.

Kadınların ve çocukların haklarını korumak, ikinci unsurun merkezini oluşturmaktadır. Tüm il ve il altı insan hakları kurumlarının üyelerine, bu haklar konusunda ve ihlal raporlarının nasıl alınacağı ve ne şekilde işlem yapılacağı konularında özel eğitim verilecektir. Mültecilerin, sığınmacıların ve kayıtsız göçmenlerin şikayetleri karşısında ne yapmaları gerektiği konusunda da eğitim verilecektir.

Üçüncü unsur bir tanıtım kampanyasından oluşmaktadır. Faaliyetler, okullarda çocuk hakları üzerine konuşmaların yanı sıra yerel STÖ’leri kadın hakları üzerine kamu toplantılarını içerecektir.

FİNANSMAN SÜRECİ

IPA I (2007–2013)

TEMEL RAKAMLAR

  • Bütçe: 2.5 milyon avro (AB katkısı 2.25 milyon avro)
  • İl: Ülke genelinde
  • Durum: Tamamlandı