fbpx Yolsuzlukla Mücadelenin Modernizasyonu | AB Türkiye
rüşvet almaya reddeden bir işadamı

Yolsuzlukla Mücadelenin Modernizasyonu

Arka plan

Aday ülke olmasının getirdiği şartlar doğrultusunda, Türkiye’nin tüm seviyelerde yolsuzlukla mücadelede kendini tamamıyla adaması gerekmektedir. Ancak AB’nin 2008 yılı İlerleme Raporu, yolsuzluğun hala yaygın bir sorun olduğunu, genel bir strateji ve ilgili kurumlar arası koordinasyon eksikliği bulunduğunu belirtmiştir. Sahtekarlık için yeni teknolojilerin yaygın bir şekilde kullanıldığı bir dünyada, özellikle bakanlıklarda yolsuzlukla mücadele eden teftiş kurullarının, sahtekarlık içeren faaliyetlerle mücadele etmek ve bu faaliyetleri caydırmak için bu yeni yöntemlerle ilgili özel eğitim almaları gerekmektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Büyük devlet kurumlarında teftiş kurulları, kamusal sektörde sahtekarlık, israf ve suistimal konuları da dahil, idari soruşturma yapmaktan sorumludur. Bu proje; müfettişlerin, denetçilerin ve kontrolörlerin yolsuzlukla mücadelede modern yöntemler alanındaki becerilerinin artırılmasını hedeflemektedir. Ayrıca, yolsuzluk soruşturmalarını koordine eden ve ulusal yolsuzluk karşıtı stratejilerin uygulanmasını izleyen Başbakanlık Teftiş Kurulunun uzmanlıklarını artırmayı da amaçlamaktadır.

Bu hedeflere, iki ana yol izlenilerek ulaşılacaktır. İlk olarak, yolsuzluğa karşı ulusal yasal çerçeve, soruşturma usul ve stratejileri uluslararası sözleşmelerle karşılaştırılacak ve gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.

Sonra, küçük bir müfettiş grubu, yolsuzlukla ilgili verilerin toplanması ve analizi üzerine AB’deki benzer kurumlarda eğitim alacaktır. Döndüklerinde, bu eğitimli müfettişler bilgilerini meslektaşlarına aktaracaktır.

Proje, müfettişler için soruşturma kılavuzlarının, raporlama standartlarının ve etik kurallarının oluşturulmasını ve ayrıca daha hedefli soruşturmalar için yolsuzluğa eğilimli alanların bir haritasının çıkarılmasını sağlayacaktır.