fbpx Yüzme Suyunun Izlenmesi | AB Türkiye
blue flag on a beach

Yüzme Suyunun Izlenmesi

Arka plan

AB’nin yüzme suyu ile ilgili ilk direktifi, bir yönetmeliğin on yıllık periyotta toplam ve fekal koliform için erişilmesi gereken kılavuz değerler sağlamasıyla Türkiye tarafından 2006 yılında kabul edilmiştir. Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Ormancılık Bakanlığının yüzme alanlarını izlemeleri ve incelemeleriyle ilgili sorumluluklarını belirtmiştir. Üye devletlerin 2014’ün sonuna doğru uygulaması gereken ikinci bir AB direktifi, izleme gerekliliklerini genişletmiştir. Bu yeni alanlardaki deneyim ve uzmanlık yoksunluğu sebebiyle, direktifin kabul edilmesi ve uygulanması için teknik yardım gerekmektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, AB’nin 2006 yüzme suyu direktifini Türkiye’deki yasalara uyarlamak ve Sağlık Bakanlığının izleme sistemlerini güçlendirmektir.

Bu bağlamda, yüzme suyunun sınıflandırılması ve kalite analizi üzerine yeni, geliştirilmiş bir yönetmelik taslağının oluşturulması için mevcut mevzuat incelenmiştir. Yeni yüzme suyu profilleri yaygınlaştırılmadan önce, Antalya, İstanbul ve Çanakkale’de, pilot uygulamaları yapılmıştır.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun (eski adıyla Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi) koordinasyonunda, bu üç ildeki halk sağlığı laboratuvarları yüzme suyu analizi yapma kapasitelerinin geliştirilmesi konusunda yardım almıştır.  

Bu amaçla önemli yetkililer, direktifin uygulanmasında birinci elden deneyim elde etmek için üye devletlere yapılan inceleme gezilerine katılmıştır.

Bir sonraki aşama, 33 il sağlık müdürlüğündeki ve diğer ilgili kurumlardaki personelin, yeni prosedürler konusunda eğitilmesidir.  Yenilenmiş şartlar üzerine bir rehber kitap hazırlanmış ve hedeflerin ve uygulama adımlarının tartışılması için çalıştaylar düzenlenmiştir.

FİNANSMAN DÖNEMİ

IPA I (2007–2013)

TEMEL VERİLER

  • Bütçe : 1.5 m € (AB katkısı 1.425 m €)
  • Bölge : Tüm Türkiye
  • Durum : Devam ediyor